Nolikums

MTB Kalnu riteņbraukšanas sacensību un bērnu riteņbraukšanas sacensību nolikums

 

Jūrmalas novada teritorijā

 

2018. gada 6. oktobrī

 

 

 

Mērķis

 

Veicināt Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās;

 

Popularizēt kalnu riteņbraukšanas sportu Jūrmalas pilsētā;

 

Veicināt Jūrmalas jauniešu pozitīvo attieksmi riteņbraukšanas sportam un sportiskam, aktīvam un veselīgam dzīves stilam;

 

Sniegt iespēju bērniem un jauniešiem iesaistīties veselīgā sporta nodarbē;

 

Paaugstināt Latvijas un Jūrmalas pilsētas kalnu riteņbraucēju meistarības līmeni;

 

Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu;

 

 

 

Organizators

 

Sacensības organizē SIA Alpha Baltic Media sadarbībā ar Jūrmalas novada domi un Latvijas Riteņbraukšanas federāciju.

 

SIA „Alpha Baltic Media”, Stabu iela 19, Rīga, LV-1011, tālr. +371 67844425, sport@alphabaltic.lv

 

 

 

Tiesneši

 

Sacensības vada Latvijas Riteņbraukšanas federācijas tiesnešu kolēģijas apstiprinātā tiesnešu brigāde

 

Sacensību galvenais tiesnesis – Ita Erta

 

 

 

Distances

 

47 km Sporta MTB distance. Distances veikšanas laikā satiksme īslaicīgi tiek apturēta abos braukšanas virzienā(os) - trases ir daļēji slēgtas satiksmei, līdz ar to, lūdzam, vietās, kur satiksme netiek apstādināta, ievērot CSN prasības. Trase marķēta šķēršļotā apvidū (lauku, mežu, zemes ceļi, takas, ūdens šķēršļi). Starta finiša zona atrodas Majoru pludmalē. Laika limits distances veikšanai 2 h 30 min. Dalībniekiem, kuri Priedaines dzelzsceļa stacijas pārbrauktuvi sasniegs vēlāk kā 40 minūtes pēc distances starta sacencību tiesneši var liegt iespēju turpināt distanci.

 

47 km Tautas MTB distance. Distances veikšanas laikā satiksme īslaicīgi tiek apturēta abos braukšanas virzienā(os) - trases ir daļēji slēgtas satiksmei, līdz ar to, lūdzam, vietās, kur satiksme netiek apstādināta, ievērot CSN prasības. Trase marķēta šķēršļotā apvidū (lauku, mežu, zemes ceļi, takas, ūdens šķēršļi). Starta finiša zona atrodas Majoru pludmalē. Laika limits distances veikšanai 2 h 30 min. Tautas distancē aizliegts piedalīties licenzētiem sportistiem ( sportistiem ar LRF licenzēm) izņemot MT1, MT2, FT1 un FT2 grupu dalībniekus. Dalībniekiem, kuri Priedaines dzelzsceļa stacijas pārbrauktuvi sasniegs vēlāk kā 40 minūtes pēc distances starta sacencību tiesneši var liegt iespēju turpināt distanci.

 

 

10 km Ģimenes brauciens. Distance marķēta pludmales zonā no Dzintariem līdz Lielupes iztekai jūrā. Starta finiša zona atrodas Majoru pludmalē. Laika limits distances veikšanai 1 h 30 min.

 

300 m – 1000 m bērnu brauciens. Distance iekārtota starta/finiša zonā Majoru pludmalē.

 

 

 

Sacensību programma

 

9:30        sākas reģistrācija un numuru izsniegšana

 

10:00      noslēdzas reģistrācija bērnu distancei

 

10:00      noslēdzas numuru izsniegšana bērnu distancei

 

10:30      starts bērnu distancei

 

11:30      beidzas reģistrācija sporta distancei

 

11:30      beidzas numuru izsniegšana sporta distancei

 

11:45      atvērti koridori sporta distancei

 

11:45      beidzas reģistrācija tautas distancei

 

11:45      beidzas numuru izsniegšana tautas distancei

 

12:00      starts sporta distancei

 

12:00      beidzas reģistrācija ģimenes distancei

 

12:00      beidzas numuru izsniegšana ģimenes distancei

 

12:05      atvērti koridori tautas distancei

 

12:15      starts tautas distancei

 

12:20      atvērti koridori ģimenes distancei

 

12:30      starts ģimenes distancei

 

12:40      bērnu distances apbalvošana

 

~13:15    paredzams finišs ģimenes distancei

 

~13:30    paredzams finišs sporta distancei

 

~13:45   paredzams finišs tautas distancei

 

~14:30    apbalvošana sporta un tautas distancēm

 

14:00      laika limits ģimenes distancei

 

14:30      laika limits sporta distancei

 

14:45      laika limits tautas distancei

 

 

 

Dalības maksa un reģistrācija

 

 • Iepriekšējā reģistrācija sacensībām noslēdzas 04.10.2018. plkst. 23:59   www.maratoni.lv  
 • Reģistrācija sacensību dienā notiek starta/finiša zonā reģistrācijas teltī, sākot no plkst. 9:30. Dalībnieku reģistrēšanās katrai distancei beidzas 30 min pirms starta.
 • Ja dalībnieks nepiedalās vai neierodas uz sacensībām, dalības maksa viņam netiek atgriezta.

 

Reģistrācijas datums

Sporta distance

Tautas distance

Ģimenes distance

Bērnu distance

Reģistrējoties līdz 03.10.2018

10 EUR

10 EUR

5 EUR

5 EUR

Reģistrējoties sacensību dienā

15 EUR

15 EUR

10 EUR

10 EUR

 

 • Ja dalībnieks vēlas pārreģistrēties uz citu distanci, to ir jāpiesaka līdz reģistrācijas pēdējai dienai (4. oktobris), rakstot uz sport@alphabaltic.lv. Pēc reģistrācijas noslēgšanās jāmaksā pilna sacensību organizatoru noteiktā cena attiecīgajā distancē.
 • Reģistrēšanās procesā pieteikumā pieļautās neprecizitātes/kļūdas/izmaiņas iespējams veikt līdz 3. oktobrim par to paziņojot rakstiski: sport@alphabaltic.lv
 • Ja sacensības tiek atceltas nepārvaramās varas dēļ, tad dalības maksa netiek atgriezta.
 • Organizācijas un komandas var saņemt rēķinu un veikt apmaksu ar pārskaitījumu. Rēķina apmaksa jāveic 3 dienas pirms sacensību sākuma;

 

 

 

Dalības maksā iekļauts

 

ēdināšana pēc finiša

 

dalībnieku aprīkojums (numuri, čipi, savilcēji, adatas, trašu kartes, bezmaksas ūdens nodrošinājums);

 

dzirdināšanas punkti distancē;

 

profesionāli sagatavota trase;

 

velosipēdu serviss sacensību vietā;

 

apsardzes pakalpojumi sacensību vietā;

 

balvas no pasākuma sponsoriem un atbalstītājiem

 

medicīniskā palīdzība sacensību vietā un distances tehniskajos punktos;

 

Īpaša dizaina Jūrmalas MTB velomaratona medaļas saņemšana pēc distances finiša.

 

Starta vietu ieņemšana

 

Dalībnieki uz starta tiek nostādīti piešķirto numuru secībā.

 

Numuri tiek piešķirti balstoties uz reģistrācijas datumu – sporta, tautas un ģimenes distancēs.

 

Bērnu distancē koridori tiek veidoti pēc vecuma grupām, meitenes un zēni startē atsevišķi.

 

 

 

Vietas pa koridoriem

 

 

Koridors

Sporta distance

Tautas distance

Ģimenes distance

1.

1-100

1001 – 1200

2001-2200

2.

101-200

1201-1400

2201-2400

3.

Utt.

Utt.

Utt.

 

 

Dalībnieka numurs un laika mērīšanas čips

 

Sacensību numuri dalībniekiem tiks izsniegti sacensību dienā reģistrācijas teltī

 

Dalībniekiem, kuri reģistrējušies iepriekš, sacensību numuri jāizņem ne vēlāk kā 30 minūtes pirms attiecīgās distances starta reģistrācijas teltī.

 

Numuriem jābūt piestiprinātiem pirms ieejas starta koridorā un tos drīkst noņemt tikai pēc sava brauciena beigām.

 

Dalībnieku numuram jābūt piestiprinātam uz stūres.

 

Speciālas laika mērīšanas ierīces – čipi būs iestrādāti numuros.

 

Laika čipi nav jāatgriež.

 

 

 

Aktivitātes sacensību vietā

 

ēdināšana

 

velosipēdu serviss

 

medicīniskās palīdzības brigāde

 

apsardzes pakalpojumi

 

izbraukuma tirdzniecība

 

piepūšamās atrakcijas bērniem

 

radošās darbnīcas un spēles

 

svinīgā apbalvošanas ceremonija

 

 

 

Vecuma grupas

 

Sporta distance

 

Vīrieši

Sievietes

Grupas kods

Vecuma grupa

Grupas kods

Vecuma grupa

MS1

2000.-2001.g.

FS1

2000.-2001.g.

MS2

1985.-1999.g.

FS2

1985.-1999.g.

MS3

1973.-1984.g.

FS3

1973.-1984.g.

MS4

1963.-1972.g.

FS4

1963.-1972.g.

MS5

1962.g. un vecāki

FS5

1962.g. un vecāki

 

Tautas distance

 

Vīrieši

Sievietes

Grupas kods

Vecuma grupa

Grupas kods

Vecuma grupa

MT1

2004.-2005.g.

FT1

2004.-2005.g.

MT2

2002.-2003.g.

FT2

2002.-2003.g.

MT3

1985.-2001.g.

FT3

1985.-2001.g.

MT4

1963.-1984.g.

FT4

1963.-1984.g.

MT5

1955.-1962.g.

FT5

1955.-1962.g.

MT6

1954.g. un vecāki

FT6

1954.g. un vecāki

 

Bērnu distance

 

Zēni

Meitenes

Grupas kods

Vecuma grupa

Grupas kods

Vecuma grupa

VB0

2014.g. un jaunāki

SB0

2014.g. un jaunākas

VB1

2014.g. un jaunāki

SB1

2014.g. un jaunākas

VB2

2012.-2013.g.

SB2

2012.-2013.g.

VB3

2010.-2011.g.

SB3

2010.-2011.g.

VB4

2008.-2009.g.

SB4

2008.-2009.g.

 

Bērnu distance – B0 grupā startē tikai ar līdzsvara velosipēdiem (piemēram Dip Dap) līdz 4 gadu vecumam

 

Ģimenes distance

 

Vīrieši

Sievietes

Grupas kods

Vecuma grupa

Grupas kods

Vecuma grupa

MG5

2006.-2007.g.

FG5

2006.-2007.g.

 

Apbalvošanas ceremonija

 

Pēc organizatoru lūguma, visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Uz apbalvošanas ceremoniju jāierodas velosporta formā.   Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.

 

Sporta distance:

 

 • Ar vērtīgām balvām no sadarbības partneriem, diplomu tiek apbalvotas pirmās 3 vietas katrā vecuma grupā atsevišķi pa dzimumiem.
 • Visi finišējušie dalībnieki pēc distances finiša saņem īpaša dizaina Jūrmalas MTB velomaratona medaļu.

 

Tautas distance:

 

 • Ar vērtīgām balvām no sadarbības partneriem, diplomu tiek apbalvotas pirmās 3 vietas katrā vecuma grupā atsevišķi pa dzimumiem.
 • Visi finišējušie dalībnieki pēc distances finiša saņem īpaša dizaina Jūrmalas MTB velomaratona medaļu.

 

Bērnu distance:

 

 • Ar vērtīgām balvām no sadarbības partneriem, diplomu tiek apbalvotas pirmās 3 vietas katrā vecuma grupā atsevišķi pa dzimumiem.
 • Visi finišējušie dalībnieki pēc distances finiša saņem īpaša dizaina Jūrmalas MTB velomaratona medaļu.

 

Ģimenes distance:

 

 • Ģimenes distancē nav atsevišķa vērtējuma vecuma grupās. Visiem dalībniekiem tiek fiksēts rezultāts. Dalībniekiem paredzētas pārsteiguma balvas no sadarbības partneriem.
 • Visi finišējušie dalībnieki pēc distances finiša saņem īpaša dizaina Jūrmalas MTB velomaratona medaļu.

 

 

 

Komandu vērtējums

 

 • Komandas tiek vērtētas atsevišķi sporta un tautas distancēs.
 • Minimālais dalībnieku skaits, ko drīkst pieteikt komandā, lai iekļautu komandu vērtējumā, ir 4 dalībnieki.
 • Visiem komandas dalībniekiem, arī, ja tie reģistrējas individuāli, jābūt norādītam precīzam komandas nosaukumam.
 • Dalībnieku skaits komandā nav ierobežots.
 • Komandas rezultātu veido 4 ātrāko dalībnieku laiku summa. Gadījumā ja šādi nevar noteikt labāko komandu, augstāku vietu izcīna komanda kuras ātrākais sportists ir izcīnījis augstāku vietu.
 • Ar vērtīgām balvām no sadarbības partneriem, kausu un diplomu tiek apbalvotas pirmās 3 vietas komandu vērtējumā sporta un tautas distancēs.
 • Komandu kopvērtējums netiek izdalīts atsevišķi vīriešiem un sievietēm.
 • Komandas var reģistrēt kā uzņēmumu, klubu vai neatkarīgās komandas
 • Nav ierobežota dalībnieku pilsonība.

 

 

Vispārīgie noteikumi

 

Organizatori nav atbildīgi par sacensību nolikuma nezināšanu un neievērošanu.

 

Katrs dalībnieks, reģistrējoties sacensībām un veicot apmaksu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai.

 

Sacensības notiek saskaņā ar UCI (SRS – Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības) noteikumiem.

 

Riteņbraukšanai paredzētas aizsargķiveres obligātas, uz aizsargķiveres aizliegts piestiprināt jeb kādus cietus priekšmetus (video kameras utt.)

 

Braucot ar neaiztaisītu aizsargķiveri vai bez tās, dalībnieks tiks diskvalificēts.

 

Aizliegts piedalīties ar velosipēdu, kurš nav tehniskā kārtībā un nav paredzēts braukšanai pa ielām. Velosipēdam jābūt aprīkotam ar bremzēm. Sacensību tiesneši, izvērtējot velosipēda stāvokli, var aizliegt piedalīties dalībniekam sacensībās.

 

Sacensībās ir aizliegts piedalīties ar e-bike tipa velosipēdiem ( velosipēdi kuri aprīkoti ar elektromotoru).

 

Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par dalībniekiem, kuri neiekļaujas trašu veikšanas noteiktajā limitā.

 

Sacensību organizatori nekādā mērā nav atbildīgi par dalībniekiem, kuri dodas distancē bez reģistrācijas un organizatoru piekrišanas.

 

Aizliegts braukt pa trasi un atrasties trasē, ja dalībnieks nav reģistrējies attiecīgajā distancē.

 

Dalībniekiem, atrodoties trasē, kā arī starta/finiša zonā vai arī iesildoties pirms sacensībām ir jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi.

 

Par nesaskaņotas reklāmas izvietošanu sacensību norises vietā, naudas sods 10 000 EUR.

 

Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un video izmantošanai sacensību mārketinga vai reklāmas aktivitātēm.

 

Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 

Par patvaļīgu numura izgatavošanu sods – rezultāta anulēšana.

 

Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiks diskvalificēts.

 

Par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā tiek piemērots sods: diskvalifikācija.

 

Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībniekam tiek fiksēts pēdējais šķērsošanas laiks un attiecīgā vieta.

 

Sacensībās var tikt veikta dopinga kontrole.

 

Sacensību dalībnieki distances veikšanas laikā ar savu darbību nedrīkst ietekmēt citus sacensību dalībniekus un to rezultātus.

 

Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām informācijas teltī.

 

 

Dalībnieku ievērībai

 

Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.

 

Organizatori kopā ar tiesnešu kolēģiju ir tiesīgi veikt trases izmaiņas, ja nepārvaramās varas dēļ nav iespējams veikt paredzēto maršrutu.

 

Provizoriskie rezultāti tiek publicēti sacensību dienas vakarā www.maratoni.lv.

 

Rezultāti tiks izsūtīti sms veidā uz dalībnieku norādītajiem kontakttelefoniem

 

Pēc pretenziju, neprecizitāšu izvērtēšanas, apstiprinātie rezultāti tiek publicēti 1 nedēļu pēc sacensībām.

 

Pretenzijas par rezultātiem jāiesūta uz e-pastu: sport@alphabaltic.lv ne vēlāk kā nedēļu pēc sacensībām!