Nolikums

 

 

ĶEKAVAS VELO MARATONS

2018. GADA 29. JŪLIJS

SACENSĪBU NOLIKUMS

 

Mērķis:

Popularizēt riteņbraukšanas sportu Latvijā un Ķekavā

Veicināt Ķekavas novada iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās

Paaugstināt Latvijas riteņbraucēju meistarības līmeni

Veicināt aktīvu un veselīgu dzīves veidu

Palielināt tūristu skaitu Ķekavā

 

Organizators:

Sacensības organizē SIA „Alpha Baltic Sport” sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūru un Latvijas Riteņbraukšanas federāciju

SIA „Alpha Baltic Sport”, Stabu iela 19, Rīga, LV-1011, tālr. +371 67844425, sport@alphabaltic.lv

Sacensības vada Latvijas Riteņbraukšanas federācijas tiesnešu kolēģijas apstiprinātā tiesnešu brigāde

 

Sacensību galvenais tiesnesis:

Ita Erta

 

Starta / Finiša zona:

„Bultas”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Pie Ķekavas sporta kluba.

Iela pretī Ķekavas sporta klubam slēgta satiksmei visā garumā

 

Distances:

 

Tautas distance (45 km). Distances maršruts: Ķekava – Daugmale – Baldone – Ķekava (1 aplis). Dalībnieki, kuriem ir amatieru licences drīkst startēt gan sporta gan tautas distancēTautas distancē aizliegts startēt sportistiem kuriem ir profesionālās licences.Tautas distancē aizliegts startēt ar sporta tandēmiem, individuālo šosejas sporta velosipēdiem un velosipēdiem, kas aprīkoti ar guļstūrēm. Distances veikšanas laikā satiksme īslaicīgi tiek apturēta braukšanas virzienā. Grupu pavada Valsts policijas ekipāžas. Trases segums 90% asfalts, 10% cieta seguma grants ceļš. Grants posmā tiek nodrošinātatehniskā palīdzība.  Tautas distancē tiek noteikts laika limits trases veikšanai – 2.5 stundas. Dalībnieki kuri neiekļausies laika limitā, nedrīkstēs šķērsot finiša līniju.

 Ģimeņu distance (10 km). Trases segums 100% asfalts. Trases veikšanas laika limits 50minūtes . Dalībnieki kuri neiekļaujās laika limitā, nedrīkstēs šķērsot finiša līniju.

 

 

Sacensību programma:

Sacensību programma:

09:00 sākas reģistrācija un numuru izņemšana

09:30 beidzas reģistrācija bērnu distancei

10:00 beidzas numuru izsniegšana bērnu distancei

10:00 beidzas reģistrācija tautas distancei

10:15 starts bērnu sacensībām

11:00 noslēdzas numuru izsniegšana tautas distancei

11:20 noslēdzas reģistrācija ģimeņu distancei

11:20 atvērti koridori tautas distancei

11:30 noslēdzas numuru izsniegšana ģimeņu distancei

11:30 starts Tautas distancei

11:35 atvērti koridori Ģimeņu distancei

11:40 starts Ģimeņu distancei

12:30 laika limits ģimeņu distancei

~12:40 paredzams finišs Tautas distancei

13:45 Tautas distances laika limits

 

 

 

Reģistrācija:

Iepriekšējā reģistrācija sacensībām noslēdzas 25.07.2018. plkst. 23:59 www.maratoni.lv

Jautājumiem par reģistrēšanos jāraksta uz sport@alphabaltic.lv

Reģistrācija sacensību dienā notiek starta/finiša zonā reģistrācijas teltī, sākot no plkst. 8:30. Dalībnieku reģistrēšanās katrai distancei beidzas 1 h pirms starta.

 

Dalības maksa:

 

Reģistrācijas datumi

Sporta distance

Tautas distance

Ģimeņu distance

Bērnu distance

Līdz 10.06.

30 EUR

20 EUR

10 EUR

5 EUR

11.06.-14.07

40 EUR

25 EUR

12 EUR

6 EUR

15.07.-25.07

50 EUR

30 EUR

15EUR

7 EUR

Reģistrējoties sacensību dienā

50 EUR

35 EUR

20  EUR

7 EUR

VIP reģistrācija

99 EUR

99 EUR

99 EUR  -
 

VIP reģistrācijā ietilpst:

 

 • Jebkura distance
 • Personalizēts numurs: jebkurš numurs izņemot pirmie 10 vai vārds.

 • Atsevišķas labierīcības

 • Sagatavošanās treniņš kopā ar profesionāliem sportistiem un vadošajiem treneriem

 • Profesionāļu konsultācijas

 • Pirmais koridors

 • VIP stāvvieta

 • Sporta uztura komplekts distancei

 • Piemiņas balva "Ķekavas grants"

 • Piemiņas foto no sacensībām

Citi noteikumi:

 • Ja dalībnieks nepiedalās vai neierodas uz sacensībām, dalības maksa viņam netiek atgriezta.
 • Ja dalībnieks vēlas pārreģistrēties uz citu distanci, to ir jāpiesaka līdz reģistrācijas pēdējai dienai (25. jūlijam), rakstot uz sport@alphabaltic.lv. Pēc reģistrācijas noslēgšanās jāmaksā pilna sacensību organizatoru noteiktā cena attiecīgajā distancē.
 • Par pārreģistrāciju jāmaksā starpība starp samaksāto un aktuālo cenu distancei uz kuru dalībnieks vēlas pārreģistrēties. Ja esošās distances cena ir lielāka par distanci uz kuru dalībnieks vēlas pārreģistrēties, starpība netiek atmaksāta.
 • Reģistrēšanās procesā pieteikumā pieļautās neprecizitātes/kļūdas/izmaiņas iespējams veikt līdz 25. jūlijam, par to paziņojot rakstiski: sport@alphabaltic.lv
 • Ja sacensības tiek atceltas nepārvaramās varas dēļ, tad dalības maksa netiek atgriezta

 

Dalības maksā iekļauts:

 • dzirdināšanas punkti distancē
 • ēdināšana pēc finiša
 • profesionāli sagatavota trase
 • mantu glabātuve
 • medicīniskā palīdzība sacensību vietā un distances tehniskajos punktos
 • velosipēdu serviss sacensību vietā
 • dalībnieka numurs

 

Starta vietu ieņemšana:

 • Dalībnieki uz starta tiek nostādīti piešķirto numuru secībā.
 • Numuri tiek piešķirti balstoties uz reģistrācijas datumu. Tautas distancēs, numuri tiek piešķirti atbilstoši 2017. gada maratona rezultātiem.
 • Tautas distance pirmajā koridorā vietas ieņem 2017. gada maratona  atbilstošās distances TOP 100 vietu ieguvēji.
 • Bērnu distancē koridori tiek veidoti pēc vecuma grupām, meitenēm un zēniem atsevišķi.

 

Vietas pa koridoriem:

Koridors

Sporta distance

Tautas distance

Ģimeņu distance

1.

1-100

1001 – 1200

2001-2200

2.

101-200

1201-1400

2201-2400

3.

Utt.

Utt.

Utt.

 

Zēni

Meitenes

Grupas kods

Vecuma grupa

Grupas kods

Vecuma grupa

VB0 (dip dap)

2014.g. un jaunāki

SB0 (dip dap)

2014.g. un jaunāki

VB1

2014.g.- un jaunāki

SB1

2014.g.- un jaunāki

VB2

2012.g.- 2013.g.

SB2

2012.g.- 2013.g.

VB3

2010.-2011.g.

SB3

2010.-2011.g.

VB4

2008.-2009.g.

SB4

2008.-2009.g.

VB5

2006.-2007.g.

SB5

2006.-2007.g.

BĒRNI, KAS DZIMUŠI LĪDZ 2014.GADAM DRĪKST STARTĒT GAN VB0, GAN VB1 DISTANCĒS!

Lai piedalītos abās distancēs, nav nepieciešams reģistrēties divas reizes.

Uz vietas jānoprecizē, kurās disciplīnās bērns piedalīsies.

 

 

Dalībnieka numurs un laika mērīšanas čips: 

 • Sacensību numuri dalībniekiem tiks izsniegti sacensību dienā reģistrācijas punktā.
 • Dalībniekiem, kuri reģistrējušies iepriekš, sacensību numuri jāizņem ne vēlāk kā 30 minūtes pirms attiecīgās distances starta reģistrācijas teltī.
 • Numuriem jābūt piestiprinātiem pirms ieejas starta koridorā un tos drīkst noņemt tikai pēc sava brauciena beigām.
 • Tautas  distancē numuriem jābūt piestiprinātiem uz muguras. Papildus numuram jābūt piestiprinātam pie sēdekļa stutes
 • Ģimeņu un bērnu distancē numuram jābūt piestiprinātam uz stūres.
 • Speciālas laika mērīšanas ierīces – čipi būs iestrādāti numuros.
 • Laika čipi nav jāatgriež.

 

Aktivitātes sacensību vietā:

 • ēdināšana bez maksas visiem dalībniekiem;
 • velosipēdu serviss;
 • izbraukuma tirdzniecība;
 • atraktīvi pasākuma vadītāji un DJ muzikālais noformējums;
 • degustācijas;
 • konkursi un balvas no sponsoriem;
 • svinīgā apbalvošanas ceremonija;
 • piepūšamās atrakcijas un radošās darbnīcas bērniem.

 

 Vecuma grupa


tautas distance 

Vīrieši

Sievietes

Grupas kods

Vecuma grupa

Grupas kods

Vecuma grupa

MT1

2004.-2005.g

FT1

2004.-2005.g

MT2

2002.-2003.g.

FT2

2002.-2003.g.

MT3

1985.-2001.g.

FT3

1985.-2001.g.

MT4

1963.-1984.g.

FT4

1963.-1984.g.

MT5

1955.-1962.g.

FT5

1955.-1962.g.

MT6

1954.g. un vecāki

FT6

1954.g. un vecākas

bērnu distance 

Zēni

Meitenes

Grupas kods

Vecuma grupa

Grupas kods

Vecuma grupa

VB0 (dip dap)

2014.g. un jaunāki

SB0 (dip dap)

2014.g. un jaunāki

VB1

2014.g.- un jaunāki

SB1

2014.g.- un jaunāki

VB2

2012.g.- 2013.g.

SB2

2012.g.- 2013.g.

VB3

2010.-2011.g.

SB3

2010.-2011.g.

VB4

2008.-2009.g.

SB4

2008.-2009.g.

VB5

2006.-2007.g.

SB5

2006.-2007.g.

Bērnu distance – B0 grupā startē tikai ar līdzsvara velosipēdiem (piemēram Dip Dap) līdz 4 gadu vecumam 

Ģimenes distancē nav atsevišķa vērtējuma vecuma grupās. Visiem dalībniekiem tiks fiksēts rezultāts. Dalībniekiem paredzētas sadarbības partneru balvas dažādās nominācijās, kuras tiks izziņotas vismaz nedēļu pirms sacensībām (kopā 10 nominācijas).

 • Pēc organizatoru lūguma, visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Uz apbalvošanas ceremoniju jāierodas velosporta formā. Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.

 

Apbalvošanas ceremonija:

 • Ar vērtīgām balvām no sadarbības partneriem tiek apbalvotas pirmās 3 vietas katrā vecuma grupā tautas un bērnu distancē atsevišķi pa dzimumiem.
 • Tautas distances pirmo 3 vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar kausiem un sadarbības partneru balvām.
 • Ar kausiem un balvām no sadarbības partneriem tiek apbalvotas pirmās 3 vietas komandu vērtējumā tautas distancē.
 • Ģimeņu distancē nav atsevišķa vērtējuma vecuma grupās. Visiem dalībniekiem tiks fiksēts rezultāts.
 • Dalībniekiem paredzētas sadarbības partneru balvas dažādās nominācijās piemēram spilgtākie tērpi un citas.
 • Pēc organizatoru lūguma, visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Uz apbalvošanas ceremoniju jāierodas velosporta formā.   Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta. 

 

 

Komandu vērtējums:

 • Komandas tiek vērtētas atsevišķi tikai tautas distancē.
 • Minimālais dalībnieku skaits, ko drīkst pieteikt komandā, lai iekļautu komandu vērtējumā, ir 4 dalībnieki.
 • Visiem komandas dalībniekiem, arī, ja tie reģistrējas individuāli, jābūt norādītam precīzam komandas nosaukumam.
 • Dalībnieku skaits komandā nav ierobežots.
 • Komandas rezultātu veido 4 ātrāko dalībnieku laiku summa. Gadījumā ja šādi nevar noteikt labāko komandu, augstāku vietu izcīna komanda kuras ātrākais sportists ir izcīnījis augstāku vietu.
 • Komandu kopvērtējums netiek izdalīts atsevišķi vīriešiem un sievietēm.

 

Vispārīgie noteikumi

 • Organizatori nav atbildīgi par sacensību nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
 • Katrs dalībnieks, reģistrējoties sacensībām un veicot apmaksu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai.
 • Sacensības notiek saskaņā ar UCI (SRS – Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības) noteikumiem.
 • Riteņbraukšanai paredzētas aizsargķiveres obligātas, uz aizsargķiveres aizliegts piestiprināt jeb kādus cietus priekšmetus (video kameras utt.)
 • Braucot ar neaiztaisītu aizsargķiveri vai bez tās, dalībnieks tiks diskvalificēts.
 • Aizliegts piedalīties ar velosipēdu, kurš nav tehniskā kārtībā un nav paredzēts braukšanai pa ielām. Velosipēdam jābūt aprīkotam ar bremzēm. Sacensību tiesneši, izvērtējot velosipēda stāvokli, var aizliegt piedalīties dalībniekam sacensībās.
 • Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par dalībniekiem, kuri neiekļaujas trašu veikšanas noteiktajā limitā.
 • Ar tandēmiem un velosipēdiem, kas aprīkoti ar bērnu krēsliem, velo piekabēm atļauts startēt tikai Ģimeņu distancē.
 • Sacensību organizatori nekādā mērā nav atbildīgi par dalībniekiem, kuri dodas distancē bez reģistrācijas un organizatoru piekrišanas.
 • Nevienā no distancēm nav atļauts startēt ar velosipēdu, kas paredzēts startam individuālā braucienā.
 • Dalībniekiem, atrodoties trasē, jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi.
 • Par nesaskaņotas reklāmas izvietošanu sacensību norises vietā, naudas sods 10 000 EUR.
 • Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga vai reklāmas aktivitātēm.
 • Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
 • Par patvaļīgu numura izgatavošanu sods – rezultāta anulēšana.
 • Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiks diskvalificēts.
 • Par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā tiek piemērots sods: diskvalifikācija.
 • Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībniekam tiek fiksēts pēdējais šķērsošanas laiks un attiecīgā vieta.
 • Sacensībās var tikt veikta dopinga kontrole.
 • Sacensību dalībnieki distances veikšanas laikā ar savu darbību nedrīkst ietekmēt citus sacensību dalībniekus un to rezultātus.
 • Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām informācijas teltī. Pretenzijas tiek pieņemtas, dalībniekam iemaksājot 30 eiro drošības naudu. Pamatotu pretenziju gadījumā nauda tiek atgriezta.

   

 

Dalībnieku ievērībai:

 • Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.
 • Provizoriskie rezultāti tiek publicēti sacensību dienas vakarāwww.maratoni.lv.
 • Pēc pretenziju, neprecizitāšu izvērtēšanas, apstiprinātie rezultāti tiek publicēti 1 nedēļu pēc sacensībām.
 • Pretenzijas par rezultātiem jāiesūta uz e-pastu: sport@alphabaltic.lv ne vēlāk kā nedēļu pēc sacensībām!