Nolikums

 

NEATKARĪBAS DIENAS VELO BRAUCIENS JŪRMALĀ

2016. GADA 4. MAIJS

SACENSĪBU NOLIKUMS

 

Mērķis:

 • Vienoties kopīgā velo braucienā par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas 26 gadu jubilejai
 • Popularizēt riteņbraukšanas sportu Latvijā un Jūrmalā
 • Veicināt Jūrmalas iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās
 • Paaugstināt Latvijas riteņbraucēju meistarības līmeni
 • Veicināt aktīvu un veselīgu dzīves veidu
 • Palielināt tūristu skaitu Jūrmalā

 

Organizators:

 • Sacensības organizē SIA „Alpha Baltic Sport” sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi un Latvijas Riteņbraukšanas federāciju.
 • SIA „Alpha Baltic Sport”, Stabu iela 19, Rīga, LV-1011, tālr. +371 67844425
 • Sacensības vada Latvijas Riteņbraukšanas federācijas tiesnešu kolēģijas apstiprinātā tiesnešu brigāde

 

Sacensību galvenais tiesnesis:

 • Edmunds Melderis

 

Starta / Finiša zona:

 • Stāvlaukums pie Dzintaru koncertzāles, Turaidas iela 1

 

Distances:

Sporta distance (126 km) 

Distance ved cauri pilsētai un ārpus pilsētas. Sporta distancē drīkst braukt tikai licencētie sportisti. Dalībniekiem, kas startējuši sporta distancē, aizliegts piedalīties Tautas distancē. Trases segums 100% asfalts. Sporta distancē tiek noteikts laika limits 3.5 stundas. Paredzēts tehniskais starts 10 km. Dalībnieki kuri neiekļausies laika limitā, nedrīkstēs šķērsot finiša līniju un tiks novirzīti uz finiša zonu pa alternatīvo ceļu. Sporta distancē atļauts startēt tikai ar šosejas sporta velosipēdiem, kas paredzēti braukšanai grupā. Katrai pieteiktajai komandai līdzi distancē varēs doties viena tehniskās palīdzības automašīna, automašīnas vadītājam un mehāniķim nepieciešama LRF izsniegta licence.

Tautas distance (37 km) 

Distance ved cauri pilsētai. Dalībniekiem, kas startējuši sporta distancē, aizliegts piedalīties Tautas distancē. Tautas distancē aizliegts startēt ar sporta tandēmiem, individuālo braucienu šosejas sporta velosipēdiem un velosipēdiem, kas aprīkoti ar guļ stūrēm.  Trases segums 100% asfalts. Tautas distancē tiek noteikts laika limits trases veikšanai – 2.5 stundas. Dalībnieki kuri neiekļausies laika limitā, nedrīkstēs šķērsot finiša līniju un tiks novirzīti uz finiša zonu pa alternatīvo ceļu.

Ģimeņu distance (14 km)

Trases segums 100% asfalts. Trases veikšanas laika limits 1 stunda. Dalībnieki kuri neiekļausies laika limitā, nedrīkstēs šķērsot finiša līniju un tiks novirzīti uz finiša zonu pa alternatīvo ceļu.

Bērnu distance (0.5-1 km)

Distance veidota Starta/Finiša zonā

 

Sacensību programma:

 • 08:30 sākas reģistrācija un numuru izņemšana
 • 09:00 noslēdzas reģistrācija Sporta distancei
 • 09:10 noslēdzas reģistrācija Ģimeņu distancei
 • 09:30 noslēdzas numuru izsniegšana Sporta distancei
 • 09:30 komandu pārstāvju sanāksme un tehnisko auto izloze
 • 09:40 noslēdzas numuru izsniegšana ģimeņu distancei
 • 09:45 sākas starta vietu ieņemšana Sporta distancei
 • 09:45 sākas starta vietu ieņemšana Ģimeņu distancei
 • 10:00 starts Sporta distancei
 • 10:10 starts Ģimeņu distancei
 • ~10:30-11:10 finiša laiks Ģimeņu distancei (laika limits 1h)
 • 10:30 noslēdzas reģistrācija Bērnu sacensībām
 • 11:00 noslēdzas numuru izsniegšana Bērnu sacensībām
 • 11:20 atvērti koridori Bērnu sacensībām
 • 11:30 starts bērnu sacensībām
 • ~12:50 paredzams finišs Sporta distancei
 • 13:00 noslēdzas reģistrācija VENDEN Tautas distancei
 • 13:30 laika limits Sporta distancei
 • 13:30 noslēdzas numuru izsniegšana VENDEN Tautas distancei
 • 13:30 sākas starta vietu ieņemšana VENDEN Tautas distancei
 • 14:00 starts VENDEN Tautas distancei
 • ~14:50 paredzams finišs VENDEN Tautas distancei
 • 16:30 laika limits VENDEN Tautas distancei

 

Dalības maksa un reģistrācija:

 •          Iepriekšējā reģistrācija sacensībām noslēdzas 30.04.2016. plkst. 24:00 www.maratoni.lv
 •          Tāpat, mājaslapā www.maratoni.lv ir iespējams saņemt rēķinu. Rēķina apmaksa jāveic ne vēlāk kā līdz  27.aprīlim.

 

Reģistrācijas datums

Sporta distance

Tautas distance

Ģimeņu distance

Bērnu distance

Reģistrējoties līdz 31.03.

9 EUR

9 EUR

5 EUR

Bezmaksas

Reģistrējoties no 01.04. -15.04.

15 EUR

9 EUR

5 EUR

Bezmaksas

Reģistrējoties no 16.04.-30.04.

20 EUR

9 EUR

5 EUR

Bezmaksas

Reģistrējoties sacensību dienā

25 EUR

25 EUR

5 EUR

5 EUR

 

 • Reģistrācija sacensību dienā notiek starta/finiša zonā reģistrācijas teltī, sākot no plkst. 8:00. Dalībnieku reģistrēšanās katrai distancei beidzas 1 h pirms starta.
 • Ja dalībnieks nepiedalās vai neierodas uz sacensībām, dalības maksa viņam netiek atgriezta.
 • Ja dalībnieks vēlas pārreģistrēties uz citu distanci, to ir jāpiesaka līdz reģistrācijas pēdējai dienai (30.aprīlis), rakstot uz sport@alphabaltic.lv. Pēc reģistrācijas noslēgšanās jāmaksā pilna sacensību organizatoru noteiktā cena attiecīgajā distancē.
 • Reģistrēšanās procesā pieteikumā pieļautās neprecizitātes/kļūdas/izmaiņas iespējams veikt līdz 27.aprīlim par to paziņojot rakstiski: sport@alphabaltic.lv
 • Ja sacensības tiek atceltas nepārvaramās varas dēļ, tad dalības maksa netiek atgriezta.

 

Dalības maksā iekļauts:

 • dzeršanas punkti distancē un finišā;
 • ēdināšana pēc finiša;
 • profesionāli sagatavota trase;
 • mantu glabātuve;
 • ģērbtuves;
 • medicīniskā palīdzība sacensību vietā un distances tehniskajos punktos;
 • velosipēdu serviss sacensību vietā;
 • balvas no pasākuma sponsoriem un atbalstītājiem;
 • dalībnieka numurs;
 • rezultātu nodrošināšana un nosūtīšana uz dalībnieka mobilo telefonu;

 

Starta vietu ieņemšana:

 • Dalībnieki uz starta tiek nostādīti piešķirto numuru secībā.
 • Numuri tiek piešķirti balstoties uz reģistrācijas datumu.
 • Sporta, Tautas distancēm numuri tiek piešķirti atbilstoši 2015. gada maratona rezultātiem.
 • Sporta, Tautas distance pirmajā koridorā vietas ieņem 2015. gada maratona  atbilstošās distances TOP 100 vietu ieguvēji.
 • Bērnu distancē koridori tiek veidoti pēc vecuma grupām, meitenēm un zēniem atsevišķi.

 

Vietas pa koridoriem:

Koridors

Sporta distance

Tautas distance

Ģimeņu distance

1.

1-100

1001 – 1200

2001-2200

2.

101-200

1201-1400

2201-2400

3.

Utt.

Utt.

Utt.

 

Bērnu distance

Koridors

1.

2.

3.

4.

Dz. gads

2010. un jaunāki

2008. – 2009. dz. gads

2006. – 2007. dz. gads

2004. – 2005. dz. gads

Numuri

zaļi

zili

sarkani

violeti

 

 

 

 

 

Dalībnieka numurs un laika mērīšanas čips:

 • Sacensību numuri dalībniekiem tiks izsniegti sacensību dienā reģistrācijas punktā vai dienu pirms sacensībām iepriekšējā numuru izsniegšanā (vieta un laiks tiks precizēti).
 • Dalībniekiem, kuri reģistrējušies iepriekš, sacensību numuri jāizņem ne vēlāk kā 30 minūtes pirms attiecīgās distances starta reģistrācijas teltī vai dienu pirms sacensībām  iepriekšējā numuru izsniegšanā (vieta un laiks tiks precizēti).
 • Numuriem jābūt piestiprinātiem pirms ieejas starta koridorā un tos drīkst noņemt tikai pēc sava brauciena beigām.
 • Papildus numuram jābūt piestiprinātam pie sēdekļa stutes (sporta un tautas distance)
 • Tautas un sporta distancē numuriem jābūt piestiprinātiem uz muguras lejas daļas (2 numuri).
 • Ģimeņu un bērnu distancē numuram jābūt piestiprinātam uz stūres.
 • Speciālas laika mērīšanas ierīces – čipi būs iestrādāti numuros.
 • Laika čipi nav jāatgriež

 

Aktivitātes sacensību vietā:

 • ēdināšana bez maksas visiem dalībniekiem;
 • velosipēdu serviss;
 • izbraukuma tirdzniecība;
 • atraktīvi pasākuma vadītāji un DJ muzikālais noformējums;
 • degustācijas;
 • konkursi un balvas no sponsoriem;
 • svinīgā apbalvošanas ceremonija;
 • piepūšamās atrakcijas un radošās darbnīcas bērniem.

 

Vecuma grupas:

 

sporta šosejas distance

Vīrieši

Sievietes

Grupas kods

Vecuma grupa

Grupas kods

Vecuma grupa

MS1

1998.-1999.g.

FS1

1998.-1999.g.

MS2

1982.-1997.g.

FS2

1982.-1997.g.

MS3

1972.-1981.g.

FS3

1972.-1981.g.

MS4

1962.-1971.g.

FS4

1962.-1971.g.

MS5

1961.g. un vecāki

FS5

1961.g. un vecākas

 

tautas distance

Vīrieši

Sievietes

Grupas kods

Vecuma grupa

Grupas kods

Vecuma grupa

MT1

2002.-2003.g.

FT1

2002.-2003.g.

MT2

2000.-2001.g.

FT2

2000.-2001.g.

MT3

1982.-1999.g

FT3

1982.-1999.g

MT4

1962.-1981.g.

FT4

1962.-1981.g.

MT5

1952.-1961.g.

FT5

1952.-1961.g.

MT6

1951.g. un vecāki

FT6

1951.g. un vecākas

 

bērnu distance

Zēni

Meitenes

Grupas kods

Vecuma grupa

Grupas kods

Vecuma grupa

VB1

2010.g. un jaunāki

SB1

2010.g. un jaunākas

VB2

2008.-2009.g.

SB2

2008.-2009.g.

VB3

2006.-2007.g.

SB3

2006.-2007.g.

VB4

2004.-2005.g.

SB4

2004.-2005.g.

 

Ģimenes distancē nav atsevišķa vērtējuma vecuma grupās. Visiem dalībniekiem tiks fiksēts rezultāts. Dalībniekiem paredzētas sadarbības partneru balvas dažādās nominācijās, kuras tiks izziņotas vismaz nedēļu pirms sacensībām (kopā 10 nominācijas).

 

Apbalvošanas ceremonija:

 • Ar naudas balvām tiek apbalvotas pirmās 6 vietas sporta šosejas, tautas šosejas distancēs atsevišķi pa dzimumiem.
 • Naudas balvu izmaksa tiek veikta EURO.
 • Naudas balvu izmaksa notiek ar pārskaitījumu uz attiecīgās personas bankas kontu. Naudas balvas saņēmējam sacensību dienā info teltī ir jāaizpilda naudas balvas saņemšanas garantijas akts, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase, ID karte, auto vadītāja apliecība).
 • Ar vērtīgām balvām no sadarbības partneriem tiek apbalvotas pirmās 3 vietas katrā vecuma grupa sporta, tautas un bērnu distancē atsevišķi pa dzimumiem.
 • Ar vērtīgām balvām no sadarbības partneriem tiek apbalvotas pirmās 3 vietas komandu vērtējumā sporta, tautas un bērnu distancēs.
 • Ģimeņu distancē nav atsevišķa vērtējuma vecuma grupās. Visiem dalībniekiem tiek fiksēts rezultāts. Dalībniekiem paredzētas sadarbības partneru balvas dažādās nominācijās.
 • Pēc organizatoru lūguma, visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Uz apbalvošanas ceremoniju jāierodas velosporta formā.   Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.

 

 

Sporta distance

Tautas distance

 

Vīrieši

Sievietes

Vīrieši

Sievietes

Vieta

Naudas balva

Naudas balva

1.

200

200

150

150

2.

150

150

120

120

3.

100

100

90

90

4.

80

80

70

70

5.

60

60

50

50

6.

40

40

30

30

Kopējais naudas balvu fonds: 2280

 

Komandu vērtējums:

 • Komandas tiek vērtētas atsevišķi visās distances izņemot ģimenes distanci. Ģimenes distancē komandu vērtējuma nav.
 • Minimālais dalībnieku skaits, ko drīkst pieteikt komandā, lai iekļautu komandu vērtējumā, ir 4 dalībnieki.
 • Visiem komandas dalībniekiem, arī, ja tie reģistrējas individuāli, jābūt norādītam precīzam komandas nosaukumam.
 • Dalībnieku skaits komandā nav ierobežots.
 • Komandas rezultātu veido 4 ātrāko dalībnieku laiku summa. Gadījumā ja šādi nevar noteikt labāko komandu, augstāku vietu izcīna komanda kuras ātrākais sportists ir izcīnījis augstāku vietu.
 • Komandu kopvērtējums netiek izdalīts atsevišķi vīriešiem un sievietēm.
 • Komandu vērtējums bērnu sacensībās tiek noteikts, saskaitot četras augstākās izcīnītās vietas no vienas komandas dažādās vecuma grupās.

 

Vispārīgie noteikumi:

 • Organizatori nav atbildīgi par sacensību nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
 • Katrs dalībnieks, reģistrējoties sacensībām un veicot apmaksu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai.
 • Sacensības notiek saskaņā ar UCI (SRS – Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības) noteikumiem.
 • Riteņbraukšanai paredzētas aizsargķiveres obligātas, uz aizsargķiveres aizliegts piestiprināt jeb kādus cietus priekšmetus (video kameras utt.)
 • Braucot ar neaiztaisītu aizsargķiveri vai bez tās, dalībnieks tiks diskvalificēts.
 • Aizliegts piedalīties ar velosipēdu, kurš nav tehniskā kārtībā un nav paredzēts braukšanai pa ielām. Velosipēdam jābūt aprīkotam ar bremzēm. Sacensību tiesneši, izvērtējot velosipēda stāvokli, var aizliegt piedalīties dalībniekam sacensībās.
 • Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par dalībniekiem, kuri neiekļaujas trašu veikšanas noteiktajā limitā.
 • Ar tandēmiem un velosipēdiem, kas aprīkoti ar bērnu krēsliem, velo piekabēm atļauts startēt tikai Ģimeņu distancē.
 • Sacensību organizatori nekādā mērā nav atbildīgi par dalībniekiem, kuri dodas distancē bez reģistrācijas un organizatoru piekrišanas.
 • Nevienā no distancēm nav atļauts startēt ar velosipēdu, kas paredzēts startam individuālā braucienā.
 • Dalībniekiem, atrodoties trasē, jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi.
 • Par nesaskaņotas reklāmas izvietošanu sacensību norises vietā, naudas sods 10 000 EUR.
 • Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga vai reklāmas aktivitātēm.
 • Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
 • Par patvaļīgu numura izgatavošanu sods – rezultāta anulēšana.
 • Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiks diskvalificēts.
 • Par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā tiek piemērots sods: diskvalifikācija.
 • Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībniekam tiek fiksēts pēdējais šķērsošanas laiks un attiecīgā vieta.
 • Sacensībās var tikt veikta dopinga kontrole.
 • Sacensību dalībnieki distances veikšanas laikā ar savu darbību nedrīkst ietekmēt citus sacensību dalībniekus un to rezultātus.
 • Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām informācijas teltī.

 

Dalībnieku ievērībai:

 • Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.
 • Provizoriskie rezultāti tiek publicēti sacensību dienas vakarā www.maratoni.lv.
 • Pēc pretenziju, neprecizitāšu izvērtēšanas, apstiprinātie rezultāti tiek publicēti 1 nedēļu pēc sacensībām.
 • Pretenzijas par rezultātiem jāiesūta uz e-pastu: sport@alphabaltic.lv ne vēlāk kā nedēļu pēc sacensībām!

 

 

Sacensību atbalstītāji