Nolikums

NEATKARĪBAS DIENAS VELO BRAUCIENS JŪRMALĀ

2017. GADA 4. MAIJS

SACENSĪBU NOLIKUMS

 

Mērķis:

 • Vienoties kopīgā velo braucienā par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas 27 gadu jubilejai
 • Popularizēt riteņbraukšanas sportu Latvijā un Jūrmalā
 • Veicināt Jūrmalas iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās
 • Paaugstināt Latvijas riteņbraucēju meistarības līmeni
 • Veicināt aktīvu un veselīgu dzīves veidu
 • Palielināt tūristu skaitu Jūrmalā

 

Organizators:

 • Sacensības organizē SIA „Smart Media” sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi un Latvijas Riteņbraukšanas federāciju.
 • Sacensības vada Latvijas Riteņbraukšanas federācijas tiesnešu kolēģijas apstiprinātā tiesnešu brigāde

 

Sacensību galvenais tiesnesis:

 • Aleksandrs Trofimovs

 

Starta / Finiša zona:

 • Stāvlaukums pie Dzintaru koncertzāles, Turaidas iela 1

 

Distances:

Sporta distance (126 km) 

Distance ved cauri pilsētai un ārpus pilsētas. Sporta distancē drīkst braukt tikai licencētie sportisti. Dalībniekiem, kas startējuši sporta distancē, aizliegts piedalīties Tautas distancē. Trases segums 100% asfalts. Sporta distancē tiek noteikts laika limits 3,5 stundas. Paredzēts tehniskais starts ~3km. Dalībnieki kuri neiekļausies laika limitā, nedrīkstēs šķērsot finiša līniju un tiks novirzīti uz finiša zonu pa alternatīvo ceļu. Sporta distancē atļauts startēt tikai ar šosejas sporta velosipēdiem, kas paredzēti braukšanai grupā. Katrai pieteiktajai komandai līdzi distancē varēs doties viena tehniskās palīdzības automašīna, automašīnas vadītājam un mehāniķim nepieciešama LRF izsniegta licence.

Tautas distance (37 km) 

Distance ved cauri pilsētai. Dalībniekiem, kas startējuši sporta distancē, aizliegts piedalīties Tautas distancē. Tautas distancē aizliegts startēt ar sporta tandēmiem, individuālo braucienu šosejas sporta velosipēdiem un velosipēdiem, kas aprīkoti ar guļ stūrēm.  Trases segums 100% asfalts. Tautas distancē tiek noteikts laika limits trases veikšanai – 2 stundas. Dalībnieki kuri neiekļausies laika limitā, nedrīkstēs šķērsot finiša līniju un tiks novirzīti uz finiša zonu pa alternatīvo ceļu.

Ģimeņu distance (9 km)

Trases segums 100% asfalts. Trases veikšanas laika limits 1 stunda. Dalībnieki kuri neiekļausies laika limitā, nedrīkstēs šķērsot finiša līniju un tiks novirzīti uz finiša zonu pa alternatīvo ceļu.

Bērnu distance (0.5-1 km)

Distance veidota Starta/Finiša zonā

 

Pēc jebkuras distances finiša potenciāliem distanču un visu vecuma grupu uzvarētājiem un pirmo sešu vietu ieguvušiem sportistiem, jāveic tehniskā kontrole uzreiz pēc finiša tam norādītajā vietā. Gadijumā ja kontrole netiek veikta uzreiz pēc finiša top 3 rezultāti tiks koriģēti.

Velosipēda svars: min. 6.8 kg

 

Atļautie pārnesumi un ekipējums atbilstoši sacensību nolikumām, UCI un LRF noteikumiem.

 

Provizoriskā sacensību programma:

 • 08:30 sākas reģistrācija un numuru izņemšana
 • 9:00 noslēdzas reģistrācija Bērnu distancei
 • 9:30 noslēdzas numuru izsniegšana Bērnu distancei
 • 9:45 atvērti koridori Bērnu distancei
 • 10:00 bērnu distances starts
 • 10:00 noslēdzas reģistrācija sporta distancei
 • 10:10 noslēdzas reģistrācija tautas distancei
 • 10:00 sporta distances komandu pārstāvju sanāksme un tehnisko auto izloze pie INFO telts
 • 10:30 noslēdzas numuru izsniegšana sporta distancei
 • 10:40 noslēdzas numuru izsniegšana tautas distancei
 • 10:50 sākas starta vietu ieņemšana sporta un tautas distancei
 • 11:00 sporta distances starts
 • 11:10 tautas distances starts
 • ~11:30 bērnu distances apbalvošana
 • ~12:00 paredzams tautas distances līdera finišs
 • ~12:40 tautas distances apbalvošana
 • 13:10 tautas distances laika limits
 • 13:45 noslēdzas reģistrācija ģimeņu distancei
 • ~13:48 paredzams sporta distances līdera finišs
 • 14:15 noslēdzas numuru izsniegšana ģimeņu distancei
 • ~14:15 apbalvošana sporta distancei
 • 14:30 sporta distances laika limits
 • 14:30 sākas starta vietu ieņemšana ģimeņu distancei
 • 14:45 ģimeņu distances starts
 • ~15:15 apbalvošana ģimeņu distancei
 • 15:45 ģimeņu distances laika limits

 

Dalības maksa un reģistrācija:

 •          Iepriekšējā reģistrācija sacensībām noslēdzas 30.04.2017. plkst. 24:00 www.maratoni.lv
 •          Tāpat, mājaslapā www.maratoni.lv ir iespējams saņemt rēķinu. Rēķina apmaksa jāveic ne vēlāk kā līdz  30. aprīlim.

 

Reģistrācijas datums

Sporta distance

Tautas distance

Ģimeņu distance

Bērnu distance

Reģistrējoties līdz 19.04.

15 EUR

9 EUR

5 EUR

Bezmaksas

Reģistrējoties no 20.04.-30.04.

20 EUR

9 EUR

5 EUR

Bezmaksas

Reģistrējoties sacensību dienā

25 EUR

15 EUR

5 EUR

5 EUR

 

 • Reģistrācija sacensību dienā notiek starta/finiša zonā reģistrācijas teltī, sākot no plkst. 8:30. Dalībnieku reģistrēšanās katrai distancei beidzas 1 h pirms starta.
 • Ja dalībnieks nepiedalās vai neierodas uz sacensībām, dalības maksa viņam netiek atgriezta.
 • Ja dalībnieks vēlas pārreģistrēties uz citu distanci, to ir jāpiesaka līdz reģistrācijas pēdējai dienai (30.aprīlis), rakstot uz sport@alphabaltic.lv. Pēc reģistrācijas noslēgšanās jāmaksā pilna sacensību organizatoru noteiktā cena attiecīgajā distancē.
 • Reģistrēšanās procesā pieteikumā pieļautās neprecizitātes/kļūdas/izmaiņas iespējams veikt līdz 30. aprīlim par to paziņojot rakstiski: sport@alphabaltic.lv
 • Ja sacensības tiek atceltas nepārvaramās varas dēļ, tad dalības maksa netiek atgriezta.

 

Dalības maksā iekļauts:

 • dzeršanas punkti distancē un finišā;
 • ēdināšana pēc finiša;
 • profesionāli sagatavota trase;
 • mantu glabātuve;
 • ģērbtuves;
 • medicīniskā palīdzība sacensību vietā un distances tehniskajos punktos;
 • velosipēdu serviss sacensību vietā;
 • balvas no pasākuma sponsoriem un atbalstītājiem;
 • dalībnieka numurs;
 • rezultātu nodrošināšana un nosūtīšana uz dalībnieka mobilo telefonu;

 

Starta vietu ieņemšana:

 • Dalībnieki uz starta tiek nostādīti piešķirto numuru secībā.
 • Numuri tiek piešķirti balstoties uz reģistrācijas datumu.
 • Sporta, Tautas distancēm numuri tiek piešķirti atbilstoši 2016. gada maratona rezultātiem.
 • Sporta, Tautas distance pirmajā koridorā vietas ieņem 2016. gada maratona  atbilstošās distances TOP 100 vietu ieguvēji.
 • Bērnu distancē koridori tiek veidoti pēc vecuma grupām, meitenēm un zēniem atsevišķi.

 

Vietas pa koridoriem:

Koridors

Sporta distance

Tautas distance

Ģimeņu distance

1.

1-100

1001 – 1200

2001-2200

2.

101-200

1201-1400

2201-2400

3.

Utt.

Utt.

Utt.

 

Bērnu distance

Koridors

1

2.

3.

4.

5.

Dz. gads

2013. gads un jaunāki (DIP DAP)

2011. gads un jaunāki

2009. – 2010. dz. gads

2007. – 2008. dz. gads

2005. – 2006. dz. gads

Numuri

oranži

zaļi

zili

sarkani

violeti

 

Dalībnieka numurs un laika mērīšanas čips:

 • Sacensību numuri dalībniekiem tiks izsniegti sacensību dienā reģistrācijas punktā vai dienu pirms sacensībām iepriekšējā numuru izsniegšanā (vieta un laiks tiks precizēti).
 • Dalībniekiem, kuri reģistrējušies iepriekš, sacensību numuri jāizņem ne vēlāk kā 30 minūtes pirms attiecīgās distances starta reģistrācijas teltī vai dienu pirms sacensībām  iepriekšējā numuru izsniegšanā (vieta un laiks tiks precizēti).
 • Numuriem jābūt piestiprinātiem pirms ieejas starta koridorā un tos drīkst noņemt tikai pēc sava brauciena beigām.
 • Papildus numuram ar laika čipu jābūt piestiprinātam pie sēdekļa stutes (sporta un tautas distance)
 • Tautas un sporta distancē numuriem jābūt piestiprinātiem uz muguras (2 numuri).
 • Ģimeņu un bērnu distancē numuram jābūt piestiprinātam uz stūres.
 • Speciālas laika mērīšanas ierīces – čipi būs iestrādāti numuros.
 • Laika čipi nav jāatgriež

 

Aktivitātes sacensību vietā:

 • ēdināšana bez maksas visiem dalībniekiem;
 • velosipēdu serviss;
 • izbraukuma tirdzniecība;
 • atraktīvi pasākuma vadītāji un DJ muzikālais noformējums;
 • degustācijas;
 • konkursi un balvas no sponsoriem;
 • svinīgā apbalvošanas ceremonija;
 • piepūšamās atrakcijas un radošās darbnīcas bērniem.

 

Vecuma grupas:

 

sporta šosejas distance

Vīrieši

Sievietes

Grupas kods

Vecuma grupa

Grupas kods

Vecuma grupa

MS1

1999.-2000.g.

FS1

1999.-2000.g.

MS2

1983.-1998.g.

FS2

1983.-1998.g.

MS3

1973.-1982.g.

FS3

1973.-1982.g.

MS4

1963.-1972.g.

FS4

1963.-1972.g.

MS5

1962.g. un vecāki

FS5

1962.g. un vecākas

 

tautas distance

Vīrieši

Sievietes

Grupas kods

Vecuma grupa

Grupas kods

Vecuma grupa

MT1

2003.-2004.g.

FT1

2003.-2004.g.

MT2

2001.-2002.g.

FT2

2001.-2002.g.

MT3

1983.-2000.g

FT3

1983.-2000.g

MT4

1963.-1982.g.

FT4

1963.-1982.g.

MT5

1953.-1962.g.

FT5

1953.-1962.g.

MT6

1952.g. un vecāki

FT6

1952.g. un vecākas

 

bērnu distance

Zēni

Meitenes

Grupas kods

Vecuma grupa

Grupas kods

Vecuma grupa

VB0 (dip dap)

2013.g. un jaunāki

SB0 (dip dap)

2013.g. un jaunākas

VB1

2011.g.- un jaunāki

SB1

2011.g.- un jaunākas

VB2

2009.-2010.g.

SB2

2009.-2010.g.

VB3

2007.-2008.g.

SB3

2007.-2008.g.

VB4

2005.-2006.g.

SB4

2005.-2006.g.

 

Bērnu distance – B0 grupā startē tikai ar līdzsvara velosipēdiem (piemēram Dip Dap) līdz 4 gadu vecumam

 

Ģimenes distancē nav atsevišķa vērtējuma vecuma grupās. Visiem dalībniekiem tiks fiksēts rezultāts. Dalībniekiem paredzētas sadarbības partneru balvas dažādās nominācijās, kuras tiks izziņotas vismaz nedēļu pirms sacensībām (kopā 10 nominācijas).

 

Apbalvošanas ceremonija:

 • Ar naudas balvām tiek apbalvotas pirmās 6 vietas sporta šosejas, tautas šosejas distancēs atsevišķi pa dzimumiem.
 • Naudas balvu izmaksa tiek veikta EURO.
 • Naudas balvu izmaksa notiek ar pārskaitījumu uz attiecīgās personas bankas kontu. Naudas balvas saņēmējam sacensību dienā info teltī ir jāaizpilda naudas balvas saņemšanas garantijas akts, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase, ID karte, auto vadītāja apliecība).
 • Ar vērtīgām balvām no sadarbības partneriem tiek apbalvotas pirmās 3 vietas katrā vecuma grupa sporta, tautas un bērnu distancē atsevišķi pa dzimumiem.
 • Ar vērtīgām balvām no sadarbības partneriem tiek apbalvotas pirmās 3 vietas komandu vērtējumā sporta, tautas un bērnu distancēs.
 • Ģimeņu distancē nav atsevišķa vērtējuma vecuma grupās. Visiem dalībniekiem tiek fiksēts rezultāts. Dalībniekiem paredzētas sadarbības partneru balvas dažādās nominācijās.
 • Pēc organizatoru lūguma, visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Uz apbalvošanas ceremoniju jāierodas velosporta formā.   Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.

 

 

Sporta distance

Tautas distance

 

Vīrieši

Sievietes

Vīrieši

Sievietes

Vieta

Naudas balva

Naudas balva

1.

150

150

130

130

2.

100

100

90

90

3.

80

80

70

70

4.

60

60

50

50

5.

40

40

30

30

6.

20

20

20

20

Kopējais naudas balvu fonds: 1680

 

Komandu vērtējums:

 • Komandas tiek vērtētas atsevišķi visās distances izņemot ģimenes distanci. Ģimenes distancē komandu vērtējuma nav.
 • Minimālais dalībnieku skaits, ko drīkst pieteikt komandā, lai iekļautu komandu vērtējumā, ir 4 dalībnieki.
 • Visiem komandas dalībniekiem, arī, ja tie reģistrējas individuāli, jābūt norādītam precīzam komandas nosaukumam.
 • Dalībnieku skaits komandā nav ierobežots.
 • Komandas rezultātu veido 4 ātrāko dalībnieku laiku summa. Gadījumā ja šādi nevar noteikt labāko komandu, augstāku vietu izcīna komanda kuras ātrākais sportists ir izcīnījis augstāku vietu.
 • Komandu kopvērtējums netiek izdalīts atsevišķi vīriešiem un sievietēm.
 • Komandu vērtējums bērnu sacensībās tiek noteikts, saskaitot četras augstākās izcīnītās vietas no vienas komandas dažādās vecuma grupās.

 

Vispārīgie noteikumi:

 • Organizatori nav atbildīgi par sacensību nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
 • Katrs dalībnieks, reģistrējoties sacensībām un veicot apmaksu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai.
 • Sacensības notiek saskaņā ar UCI (SRS – Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības) noteikumiem.
 • Riteņbraukšanai paredzētas aizsargķiveres obligātas, uz aizsargķiveres aizliegts piestiprināt jeb kādus cietus priekšmetus (video kameras utt.)
 • Braucot ar neaiztaisītu aizsargķiveri vai bez tās, dalībnieks tiks diskvalificēts.
 • Aizliegts piedalīties ar velosipēdu, kurš nav tehniskā kārtībā un nav paredzēts braukšanai pa ielām. Velosipēdam jābūt aprīkotam ar bremzēm. Sacensību tiesneši, izvērtējot velosipēda stāvokli, var aizliegt piedalīties dalībniekam sacensībās.
 • Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par dalībniekiem, kuri neiekļaujas trašu veikšanas noteiktajā limitā.
 • Ar tandēmiem un velosipēdiem, kas aprīkoti ar bērnu krēsliem, velo piekabēm atļauts startēt tikai Ģimeņu distancē.
 • Sacensību organizatori nekādā mērā nav atbildīgi par dalībniekiem, kuri dodas distancē bez reģistrācijas un organizatoru piekrišanas.
 • Nevienā no distancēm nav atļauts startēt ar velosipēdu, kas paredzēts startam individuālā braucienā.
 • Dalībniekiem, atrodoties trasē, jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi.
 • Par nesaskaņotas reklāmas izvietošanu sacensību norises vietā, naudas sods 10 000 EUR.
 • Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga vai reklāmas aktivitātēm.
 • Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
 • Par patvaļīgu numura izgatavošanu sods – rezultāta anulēšana.
 • Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiks diskvalificēts.
 • Par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā tiek piemērots sods: diskvalifikācija.
 • Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībniekam tiek fiksēts pēdējais šķērsošanas laiks un attiecīgā vieta.
 • Sacensībās var tikt veikta dopinga kontrole.
 • Sacensību dalībnieki distances veikšanas laikā ar savu darbību nedrīkst ietekmēt citus sacensību dalībniekus un to rezultātus.
 • Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām informācijas teltī.

 

Dalībnieku ievērībai:

 • Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.
 • Provizoriskie rezultāti tiek publicēti sacensību dienas vakarā www.maratoni.lv.
 • Pēc pretenziju, neprecizitāšu izvērtēšanas, apstiprinātie rezultāti tiek publicēti 1 nedēļu pēc sacensībām.
 • Pretenzijas par rezultātiem jāiesūta uz e-pastu: sport@alphabaltic.lv ne vēlāk kā nedēļu pēc sacensībām!

 

Sacensību atbalstītāji