Nolikums

 

 

NEATKARĪBAS DIENAS VELO BRAUCIENS JŪRMALĀ

2018. GADA 4. MAIJS

SACENSĪBU NOLIKUMS

 

Mērķis:

Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju, it īpaši bērnu un jauniešu, aktīva līdzdalība sporta un aktīvās atpūtas pasākumos

Sabiedrības informēšana un līdzdalības sporta un aktīvās atpūtas pasākumos veicināšana

Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu

Veicināt ritņbraukšanas popularitāti, kā veselīgu un sportiska dzīves veida sastāvdaļu

Popularizēt Jūrmalu, kā vēselīga dzīvesveida pilsētu.

 

Organizators:

Sacensības organizē SIA „Alpha Baltic Media” sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi un Latvijas Riteņbraukšanas federāciju.

Sacensības vada Latvijas Riteņbraukšanas federācijas tiesnešu kolēģijas apstiprinātā tiesnešu brigāde

 

Sacensību galvenais tiesnesis:

Ita Erta

 

Starta / Finiša zona:

Stāvlaukums pie Dzintaru koncertzāles, Turaidas iela 1

 

Distances:

Tautas distance (30 km) 

Distance ved cauri pilsētai. Tautas distancē aizliegts startēt ar sporta tandēmiem, individuālo braucienu velosipēdiem un velosipēdiem, kas aprīkoti ar guļ stūrēm.  Trases segums 100% asfalts. Tautas distancē tiek noteikts laika limits trases veikšanai – 2 stundas. Dalībnieki kuri neiekļausies laika limitā, nedrīkstēs šķērsot finiša līniju.

Ģimeņu distance (15 km)

Trases segums 100% asfalts. Trases veikšanas laika limits 1 stunda. Dalībnieki kuri neiekļausies laika limitā, nedrīkstēs šķērsot finiša līniju.

Bērnu distance (0.5-1 km)

Distance veidota Starta/Finiša zonā

 

Provizoriskā sacensību programma:

08:30 sākas reģistrācija un numuru izņemšana

9:00 noslēdzas reģistrācija Bērnu distancei

9:30 noslēdzas numuru izsniegšana Bērnu distancei

9:45 atvērti koridori Bērnu distancei

10:00 bērnu distances starts

10:10 noslēdzas reģistrācija tautas distancei

10:40 noslēdzas numuru izsniegšana tautas distancei

10:50 sākas starta vietu ieņemšana tautas distancei

11:00 tautas distances starts

~11:30 bērnu distances apbalvošana

~12:00 paredzams tautas distances līdera finišs

~12:40 tautas distances apbalvošana

12:45 noslēdzas reģistrācija ģimeņu distancei

13:10 tautas distances laika limits

13:15 noslēdzas numuru izsniegšana ģimeņu distancei

13:30 sākas starta vietu ieņemšana ģimeņu distancei

13:45 ģimeņu distances starts

~14:15 apbalvošana ģimeņu distancei

14:45 ģimeņu distances laika limits

 

 Iepriekšējā reģistrācija sacensībām noslēdzas 02.05.2018. plkst. 18:00 www.maratoni.lv

Reģistrācija

 

  • Iepriekšējā reģistrācija sacensībām beidzas 02.05.2018. plkst. 18:00 vai tiklīdz kā tiek sasniegts 3000 dalībnieku skaits.
  • Reģistrēties iespējams www.maratoni.lv.
  • Reģistrēšanās sacensībām ir bez maksas.

 

Īpašie nosacījumi:

  • Reģistrēšanās procesā pieteikumā pieļautās neprecizitātes iespējams labot līdz 02.05. plkst. 18:00, par to paziņojot rakstiski uz e-pastu: sport@alphabaltic.lv.
  • Ja dalībnieks vēlas pārreģistrēties uz citu distanci, to ir jāpiesaka līdz reģistrācijas pēdējai dienai – 02.05. plks.t 18:00., rakstot uz sport@alphabaltic.lv.
  • Dalībnieku skaits ir ierobežots - 3000 dalībnieku.

 

Reģistrācija sacensību dienā:

Ja līdz sacensību norises dienai reģistrāciju skaits nav pārsniedzis 3000, tad reģistrācija notiek pasākuma norises vietā, starta/finiša zonā reģistrācijas teltī, sākot no plkst. 8:30. Dalībnieku reģistrēšanās katrai distancei beidzas stundu pirms starta vai tiklīdz kā tiek sasniegts 3000 dalībnieku skaits.

Dalībniekiem tiek nodrošināts

dzeršanas punkti distancē un finišā;

ēdināšana pēc finiša

profesionāli sagatavota trase;

mantu glabātuve;

ģērbtuves;

medicīniskā palīdzība sacensību vietā un distances tehniskajos punktos;

velosipēdu serviss sacensību vietā;

balvas no pasākuma sponsoriem un atbalstītājiem;

dalībnieka numurs;

rezultātu nodrošināšana un nosūtīšana uz dalībnieka mobilo telefonu;

 

Starta vietu ieņemšana:

Dalībnieki uz starta tiek nostādīti piešķirto numuru secībā.

Numuri tiek piešķirti balstoties uz reģistrācijas datumu.

Tautas distancēm numuri tiek piešķirti pieteikšanās secībā.

 

Vietas pa koridoriem:

Koridors

Tautas distance

Ģimeņu distance

1.

1001 – 1200

2001-2200

2.

1201-1400

2201-2400

3.

2400 - ...

-

4.

Utt.

Utt.

  

 

Dalībnieka numurs un laika mērīšanas čips:

Sacensību numuri dalībniekiem tiks izsniegti sacensību dienā reģistrācijas punktā vai dienu pirms sacensībām iepriekšējā numuru izsniegšanā (vieta un laiks tiks precizēti).

Dalībniekiem, kuri reģistrējušies iepriekš, sacensību numuri jāizņem ne vēlāk kā 30 minūtes pirms attiecīgās distances starta reģistrācijas teltī vai dienu pirms sacensībām  iepriekšējā numuru izsniegšanā (vieta un laiks tiks precizēti).

Numuriem jābūt piestiprinātiem pirms ieejas starta koridorā un tos drīkst noņemt tikai pēc sava brauciena beigām.

Papildus numuram ar laika čipu jābūt piestiprinātam pie sēdekļa stutes (tautas distance)

Tautas distancē numuriem jābūt piestiprinātiem uz muguras lejas daļas (1 numurs).

Ģimeņu un bērnu distancē numuram jābūt piestiprinātam uz stūres.

Speciālas laika mērīšanas ierīces – čipi būs iestrādāti numuros.

Laika čipi nav jāatgriež

 

Aktivitātes sacensību vietā:

velosipēdu serviss;

izbraukuma tirdzniecība;

atraktīvs pasākuma vadītājs un DJ muzikālais noformējums;

konkursi un balvas no sponsoriem;

svinīgā apbalvošanas ceremonija;

piepūšamās atrakcijas un radošās darbnīcas bērniem.

 

 

Vecuma grupas:

 

tautas distance

Vīrieši

Sievietes

Grupas kods

Vecuma grupa

Grupas kods

Vecuma grupa

MT1

2006.-2007.g.

FT1

2006.-2007.g.

MT2

2004.-2005.g.

FT2

2004.-2005.g.

MT3

1984.-2003.g

FT3

1984.-2003.g

MT4

1964.-1983.g.

FT4

1964.-1983.g.

MT5

1954.-1963.g.

FT5

1954.-1963.g.

MT6

1953.g. un vecāki

FT6

1953.g. un vecākas

 

bērnu distance

Zēni

Meitenes

Grupas kods

Vecuma grupa

Grupas kods

Vecuma grupa

VB0 (dip dap)

2014.g. un jaunāki

SB0 (dip dap)

2014.g. un jaunāki

VB1

2013.g.- un jaunāki

SB1

2013.g.- un jaunāki

VB2

2012.g.- 2013.g.

SB2

2012.g.- 2013.g.

VB3

2010.-2011.g.

SB3

2010.-2011.g.

VB4

2008.-2009.g.

SB4

2008.-2009.g.

 

Bērnu distance – B0 grupā startē tikai ar līdzsvara velosipēdiem (piemēram Dip Dap) līdz 4 gadu vecumam

 

Ģimenes distancē nav atsevišķa vērtējuma vecuma grupās. Visiem dalībniekiem tiks fiksēts rezultāts. Dalībniekiem paredzētas sadarbības partneru balvas .

 

Apbalvošanas ceremonija:

Ar balvām no sadarbības partneriem tiek apbalvotas pirmās 3 vietas katrā vecuma grupa tautas un bērnu distancē atsevišķi pa dzimumiem.

Ar balvām no sadarbības partneriem tiek apbalvotas pirmās 3 vietas komandu vērtējumā tautas distancē.

Ģimeņu distancē nav atsevišķa vērtējuma vecuma grupās. Visiem dalībniekiem tiek fiksēts rezultāts. Dalībniekiem paredzētas sadarbības partneru balvas.

Pēc organizatoru lūguma, visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Uz apbalvošanas ceremoniju jāierodas velosporta formā.   Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.

 

 

 

Komandu vērtējums:

Komandas tiek vērtētas un apbalvotas tikai tautas distancē.

Minimālais dalībnieku skaits, ko drīkst pieteikt komandā, lai iekļautu komandu vērtējumā, ir 4 dalībnieki.

Visiem komandas dalībniekiem, arī, ja tie reģistrējas individuāli, jābūt norādītam precīzam komandas nosaukumam.

Dalībnieku skaits komandā nav ierobežots.

Komandas rezultātu veido 4 ātrāko dalībnieku laiku summa. Gadījumā ja šādi nevar noteikt labāko komandu, augstāku vietu izcīna komanda kuras ātrākais sportists ir izcīnījis augstāku vietu.

Komandu kopvērtējums netiek izdalīts atsevišķi vīriešiem un sievietēm.

 

Vispārīgie noteikumi:

Organizatori nav atbildīgi par sacensību nolikuma nezināšanu un neievērošanu.

Katrs dalībnieks, reģistrējoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai.

Sacensības notiek saskaņā ar UCI (SRS – Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības) noteikumiem.

Riteņbraukšanai paredzētas aizsargķiveres obligātas, uz aizsargķiveres aizliegts piestiprināt jeb kādus cietus priekšmetus (video kameras utt.)

Braucot ar neaiztaisītu aizsargķiveri vai bez tās, dalībnieks tiks diskvalificēts.

Aizliegts piedalīties ar velosipēdu, kurš nav tehniskā kārtībā un nav paredzēts braukšanai pa ielām. Velosipēdam jābūt aprīkotam ar bremzēm. Sacensību tiesneši, izvērtējot velosipēda stāvokli, var aizliegt piedalīties dalībniekam sacensībās.

Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par dalībniekiem, kuri neiekļaujas trašu veikšanas noteiktajā limitā.

Ar tandēmiem un velosipēdiem, kas aprīkoti ar bērnu krēsliem, velo piekabēm atļauts startēt tikai Ģimeņu distancē.

Sacensību organizatori nekādā mērā nav atbildīgi par dalībniekiem, kuri dodas distancē bez reģistrācijas un organizatoru piekrišanas.

Nevienā no distancēm nav atļauts startēt ar velosipēdu, kas paredzēts startam individuālā braucienā.

Dalībniekiem, atrodoties trasē, jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi.

Sacensību trasē aizliegts ievest dzīvniekus.

Par nesaskaņotas reklāmas izvietošanu sacensību norises vietā, naudas sods 10 000 EUR.

Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga vai reklāmas aktivitātēm.

Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

Par patvaļīgu numura izgatavošanu sods – rezultāta anulēšana.

Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiks diskvalificēts.

Par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā tiek piemērots sods: diskvalifikācija.

Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībniekam tiek fiksēts pēdējais šķērsošanas laiks un attiecīgā vieta.

Sacensībās var tikt veikta dopinga kontrole.

Sacensību dalībnieki distances veikšanas laikā ar savu darbību nedrīkst ietekmēt citus sacensību dalībniekus un to rezultātus.

Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 min. laikā pēc sava distances beigām. Pretenzijas tiek pieņemtas, dalībniekam iemaksājot 30 eiro drošības naudu. Pamatotu pretenziju gadījumā nauda tiek atgriezta.

 

Dalībnieku ievērībai:

Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.

Provizoriskie rezultāti tiek publicēti sacensību dienas vakarā www.maratoni.lv.

Pēc pretenziju, neprecizitāšu izvērtēšanas, apstiprinātie rezultāti tiek publicēti 1 nedēļu pēc sacensībām.

Pretenzijas par rezultātiem jāiesūta uz e-pastu: sport@alphabaltic.lv ne vēlāk kā nedēļu pēc sacensībām!