Nolikums

Jūrmalas pavasara sporta svētki

Latvijas nūjošanas čempionāta 1. kauss

23.04.2017

SACENSĪBU NOLIKUMS

Mērķis un uzdevumi

 • Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.
 • Veicināt skriešanas popularitāti kā veselīga un sportiska dzīves veida sastāvdaļu.
 • Popularizēt Jūrmalu kā veselīga dzīves veida pilsētu, izceļot galveno vērtību – smilšaino pludmali.
 • Veidot unikālu, nebijušu, ikvienam pieejamu notikumu, kas saistīts ar veselīgu dzīves veidu.
 • Popularizēt nūjošanas aktivitātes fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai un uzlabošanai, kā arī panākumu gūšanai sporta sacensībās

Organizators

 • Sacensības organizē SIA „Alpha Baltic Media” sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi un Latvijas Tautas sporta asociāciju

Distances

 • 10 km skrējiens. Starta/finiša zona atrodas Majoru pludmalē. Trase marķēta Jūrmalas pludmalē. Trases segums 100% smiltis. Laika limits 1.5 stundas.
 • 5 km skrējiens. Starta/finiša zona atrodas Majoru pludmalē. Trase marķēta Jūrmalas pludmalē. Trases segums 100% smiltis. Laika limits 1.5 stundas.
 • Bērnu 0.5-1 km skrējiens. Starta/finiša zona atrodas Majoru pludmalē. Trase marķēta Jūrmalas pludmalē. Trase izvietota starta finiša zonā. Trases garums 500m - 1 km - atkarībā no vecuma grupas. Trases segums 100% smiltis. Bērnu distancē drīkst startēt bērni līdz 12 gadu vecumam. Vecākiem sacensību laikā trasē atrasties ir aizliegts.
 • Nūjošana 5 km distance (tautas klase). Starta/finiša zona atrodas Majoru pludmalē. Trase marķēta Jūrmalas pludmalē. Trases segums 100% smiltis. Dalībnieki startē vīriešu un sieviešu konkurencē bez dalījuma vecuma grupās. Laika limits 2 stundas.
 • Nūjošana 10 km distance (sporta klase). Starta/finiša zona atrodas Majoru pludmalē. Trase marķēta Jūrmalas pludmalē. Trases segums 100% smiltis. Dalībnieki startē vīriešu un sieviešu konkurencē trijās vecuma grupās. Laika limits 2 stundas.
 • Nūjošana 21 km distance (sporta klase). Starta/finiša zona atrodas Majoru pludmalē. Trase marķēta Jūrmalas pludmalē. Trases segums 100% smiltis. Dalībnieki startē vīriešu un sieviešu konkurencē trijās vecuma grupās. Laika limits 3,5 stundas.

 

Provizoriskā Sacensību programma

 • Sacensības notiek 2017. gada 23.  aprīlī Jūrmalā.
 • Starta/finiša zona atrodas Majoru pludmalē

8:30

Sākas reģistrācija un numuru izsniegšana

9:00

Beidzas reģistrācijas 21 km nūjošanas distancei

9:10

Beidzas reģistrācija bērnu distancei

9:30

Beidzas numuru izsniegšana nūjošanas distancei

9:40

Beidzas numuru izsniegšana bērnu distancei

9:50

Atvērti starta koridori 21 km nūjošanai

9:50

Atvērti starta koridori bērnu distancei

10:00

Starts 21 km nūjošanai

10:10

Starts bērnu distancei

10:30

Beidzas reģistrācija 10 km un 5 km nūjošanai

11:00

Beidzas numuru izsniegšana 10 km un 5 km nūjošanai

11:20

Atvērti starta koridori 10 km un 5 km nūjošanai

11:30

Starts 10 km un  5km nūjošanai

~11:40

Bērnu distances apbalvošana

~12:10

Finišs 5 km nūjošanas līderiem

~12:20

Finišs 21 km nūjošanas līderiem

~12:40

Finišs 10 km nūjošanas līderiem

13:00

Beidzas reģistrācija 10 km un 5 km skrējieniem

~13:15

Apbalvošana nūjošanas distancēm

13:30

Beidzas numuru izsniegšana 10 km un 5 km skrējieniem

13:30

Laika limits 21 km nūjošanai

13:30

Laika limits 10 km un  5 km nūjošanai

13:40

Atvērti starta koridori 10 km un 5 km skrējieniem

14:00

Starts 10 km un  5 km skrējienam

~14:17

Finišs 5 km skrējiena līderiem

~14:35

Finišs 10 km skrējiena līderiem

~15:00

Apbalvošana 10 km un 5 km skrējieniem

15:30

Laika limits 10 km un 5 km skrējienam

 

Apbalvošana paredzēta pēc katras distances finiša

!!! Starta laiki var tikt nedaudz mainīti, atkarībā no dalībnieku skaita un laika apstākļiem, par to savlaicīgi paziņojot.

 

Dalības maksa un reģistrācija

 • Iepriekšējā reģistrācija sacensībām beidzas 20. aprīlī plkst. 18:00.
 • Reģistrēties iespējams www.maratoni.lv, izmantojot kredītkaršu un debetkaršu norēķinu internetā (Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro);
 • Organizācijas, komandas vai privātpersonas mājas lapā  www.maratoni.lv var saņemt rēķinu un veikt apmaksu ar pārskaitījumu. Rēķina apmaksa jāveic ne vēlāk kā līdz 18.04., pretējā gadījumā pieteiktie dalībnieki anulējas.

Datums (līdz plkst. 23:59)

10 km un 5 km skrējiens

21 km un 10 km nūjošana

5 km nūjošana

Bērnu skrējiens

līdz 05.04.2017

8

5

3

Bezmaksas

06.04.-20.04. (plkst. 18:00)

13

5

3

Bezmaksas

Sacensību dienā

15

15

15

5

 

Atlaides un īpašie nosacījumi:

 • Bērni līdz 12 gadu vecumam, reģistrējoties līdz 20.04. plkst. 18:00, bērnu distancē var startēt bez maksas.
 • Skolām (vidusskolas, ģimnāzijas, pamatskolas, profesionālās izglītības iestādes), piesakot savas skolas komandu, iespēja piedalīties bez maksas. Komandas jāpiesaka līdz 18.04., sūtot dalībnieku sarakstu uz e-pastu sport@alphabaltic.lv, norādot sekojošu informāciju:

 

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas dati (dd.mm.gggg)

Tālruņa numurs

E-pasts

Distance

Skola

 

 

 

 

 

 

 

 • Reģistrēšanās procesā pieteikumā pieļautās neprecizitātes iespējams labot līdz 20.04. plks.t 18:00, par to paziņojot rakstiski uz e-pastu: sport@alphabaltic.lv.
 • Ja dalībnieks nepiedalās vai neierodas uz sacensībām, dalības maksa viņam netiek atgriezta.
 • Ja sacensības tiek atceltas nepārvaramās varas dēļ, tad dalības maksa netiek atgriezta.
 • Ja dalībnieks vēlas pārreģistrēties uz citu distanci, to ir jāpiesaka līdz reģistrācijas pēdējai dienai – 20.04. plks.t 18:00., rakstot uz sport@alphabaltic.lv. Pēc reģistrācijas noslēgšanās jāmaksā pilna sacensību organizatoru noteiktā cena attiecīgajā distancē.

 

Reģistrācija sacensību dienā:

 • Sacensību dienā reģistrācija notiek Majoru pludmalē, reģistrācijas teltī, sākot no plkst. 8:30. Dalībnieku reģistrēšanās katrai distancei beidzas stundu pirms starta, savukārt numuru izsniegšana 30 minūtes pirms starta.

 

Dalības maksā iekļauts

 • plaša izklaides programma visas dienas garumā
 • ēdināšana pēc finiša (siltās pusdienas)
 • katram finišējušam dalībniekam piemiņas medaļa
 • dzirdināšanas punkti distancē
 • profesionāli sagatavota trase
 • profesionālu pārdevēju konsultācijas
 • vērtīgas balvas no sacensību sponsoriem un atbalstītājiem
 • dalībnieka numurs un laika kontroles čips
 • rezultātu nodrošināšana un nosūtīšana uz dalībnieka mobilo telefonu
 • mantu glabātava
 • mediķu palīdzība

 

Starta vietu ieņemšana

 • Skriešanas distancēs dalībnieki ieņem starta vietas atbilstoši skriešanas ātrumam
 • Nūjošanas distancēs ir kopējs starts 5 km un 10 km distancēm katrai no sava starta koridora
 • Starta numuri tiek piešķirti, balstoties un reģistrēšanās/apmaksas datumu
 • Bērnu distancē koridori tiek veidoti pēc vecuma grupām, meitenēm un zēniem atsevišķi

Vietas koridoros:

Koridors

10 km skrējiens

5 km skrējiens

Nūjošana

1.

ELITE

ELITE

5 km

2.

00:38 – 00:44

00:17 – 00:24

10 km

3.

00:45 un lēnāk

00:25 un lēnāk

21 km

 

Bērnu skrējiens

Koridors

1.

2.

3.

4.

Dz. gads

2011. un jaunāki

2009. – 2010. dz. gads

2007. – 2008. dz. gads

2005. – 2006. dz. gads

Numuri

zaļi

zili

sarkani

violeti

 

Dalībnieka numurs

 • Sacensību numurs dalībniekiem tiks izsniegts sacensību dienā reģistrācijas punktā.
 • Dalībnieka numurs jāizņem ne vēlāk kā 30 minūtes pirms attiecīgās distances starta.
 • Piedaloties sacensībās, numuram jābūt piestiprinātam pie krūtīm.
 • Sacensību dalībniekiem tiks izsniegtas arī speciālas laika mērīšanas ierīces (čipi), kuras būs piestiprinātas numuriem otrā pusē. Čipu nedrīkst locīt vai kā savādāk bojāt.
 • Starta numuru nedrīkst nodot citai personai.

 

Vecuma grupas

10 km skriešanas distance

Sievietes

Vīrieši

S10

1998. dz. gads un jaunākas

V10

1998. dz. gads un jaunāki

S20

1988. – 1997. dz. gads

V20

1988. – 1997. dz. gads

S30

1978. – 1987. dz. gads

V30

1978. – 1987. dz. gads

S40

1968. – 1977. dz. gads

V40

1968. – 1977. dz. gads

S50

1967. dzimšanas gads un vecākas

V50

1967. dzimšanas gads un vecāki

 

5 km skriešanas distance

Sievietes

Vīrieši

S1

1998. dz. gads un jaunākas

V1

1998. dz. gads un jaunāki

S2

1988. – 1997. dz. gads

V2

1988. – 1997. dz. gads

S3

1978. – 1987. dz. gads

V3

1978. – 1987. dz. gads

S4

1968. – 1977. dz. gads

V4

1968. – 1977. dz. gads

S5

1967. dzimšanas gads un vecākas

V5

1967. dzimšanas gads un vecāki

 

Nūjošana sporta klase (10 km)

Sievietes

Vīrieši

SN1

1978. dz. gads un jaunākas

VN1

1978. dz. gads un jaunāki

SN2

1977.-1958. dz. gads

VN2

1977.-1958. dz. gads

SN3

1957.-1948. dz. gads

VN3

1957.-1948. dz. gads

SN4

1947. dz.g. un vecākas

VN4

1947. dz.g. un vecāki

 

Nūjošana sporta klase (21 km)

Sievietes

Vīrieši

SN10

1978. dz. gads un jaunākas

VN10

1978. dz. gads un jaunākas

SN20

1977.-1958. dz. gads

VN20

1977.-1958. dz. gads

SN30

1957. dz.g. un vecākas

VN30

1957. dz.g. un vecākas

 

 

Bērnu skrējiens

Meitenes

Zēni

SB1

2011. dz. gads un jaunākas

VB1

2011. dz. gads un jaunāki

SB2

2009. – 2010. dz. gads

VB2

2009. – 2010. dz. gads

SB3

2007. – 2008. dz. gads

VB3

2007. – 2008. dz. gads

SB4

2005. – 2006. dz. gads

VB4

2005. – 2006. dz. gads

 

Apbalvošana

 • Katras konkrētās distances apbalvošanas ceremonijas notiek, līdzko tiesneši ir apkopojuši rezultātu. Aptuvenais gaidīšanas laiks līdz 1 stundai.
 • Pēc pasākuma atbalstītāju lūguma visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta
 • Ar naudas balvām tiek apbalvotas pirmās 3 vietas 10 km un 5 km skrējienā, vērtējot atsevišķi pa dzimumiem.
 • Ar naudas balvām tiek apbalvotas pirmās 3 vietas 10 km un 21 km nūjošanā, vērtējot atsevišķi pa dzimumiem.
 • Vecumu grupu apbalvošana notiek sekojošās distancēs: 10 km skrējiens, 5 km skrējiens, bērnu distance, 10 km un 21 km nūjošana
 • Visiem dalībniekiem finišā tiek pasniegta medaļa
 • Naudas balvu izmaksa tiek veikta EUR
 • Naudas balvu izmaksa notiek ar pārskaitījumu uz attiecīgās personas bankas kontu. Lai saņemtu naudas balvu, sacensību dienā INFO teltī ir jāaizpilda naudas balvas saņemšanas akts, uzrādot personu apliecinošu dokumentu
 • Kopējais naudas balvu fonds ir 2280 eur

 

Vieta

10 km skrējiens

5 km skrējiens

10 km nūjošana

21 km nūjošana

1

150

100

100

150

2

100

80

80

100

3

80

60

60

80

 

Komandu vērtējums skriešana:

 • Minimālais dalībnieku skaits, ko drīkst pieteikt komandā, lai iekļautu komandu vērtējumā, ir 4 dalībnieki
 • Visiem komandas dalībniekiem, arī, ja tie reģistrējas individuāli, jābūt norādītam precīzam komandas nosaukumam
 • Dalībnieku skaits komandā nav ierobežots
 • Komandas rezultātu veido 4 labāko dalībnieku laiku summa
 • Tiek vērtēti arī komandas dalībnieku individuālie rezultāti
 • Komandas var reģistrēt kā uzņēmumu, klubu vai neatkarīgās komandas
 • Komandu kopvērtējums netiek izdalīts vīriešiem un sievietēm atsevišķi
 • Pirmās 3 labākās komandas tiek apbalvotas ar balvām no sadarbības partneriem 

 

Komandu vērtējums nūjošana:

 • Tautas klases komanda – 5 km distancē dodas 5 dalībnieki neatkarīgi no vecuma (komandā ir 5 dalībnieki, no kuriem vismaz viens ir vīrietis). Tiek apbalvota labākā tautas klases komanda.  Reģistrējoties katrs no komandas dalībniekiem norāda komandas nosaukumu;
 • Sporta klases komanda – 10 km distancē dodas 3 dalībnieki no atbilstošās vecuma grupas (komandā ir 3 dalībnieki, no kuriem vismaz viens ir vīrietis). Tiek apbalvota labākā sporta klases komanda katrā vecuma grupā. Reģistrējoties katrs no komandas dalībniekiem norāda komandas nosaukumu;

 

Nūjošanas sacensību noteikumi:

 • Nūjošanas sacensību dalībnieks izturas ar cieņu un respektu pret citiem nūjotājiem un nekavē citus dalībniekus ne fiziski (grūstīšanās, bloķēšana ar ķermeni vai nūjām), ne mutiski izsakot replikas.
 • Sacensību laikā dalībniekam ir piesprausts numurs krūšu rajonā, labi redzamā vietā.
 • Dalībnieks nūjo atbilstoši nūjošanas tehnikai – rokas (nūjas) virza paralēli ķermenim iešanas virzienā un uz katru soli atgrūžas ar nūju no zemes (labā nūja pieskaras zemei vienlaikus ar kreiso pēdu un kreisā nūja – vienlaikus ar labo pēdu, abas pēdas nedrīkst būt vienlaicīgi atrautas no zemes).  Atgrūžoties roka ir jāvirza atpakaļ vismaz līdz gurnam (nūjas novietošanas brīdis sakrīt ar brīdi, kad pretējās kājas papēdis pieskaras zemei).
 • Dalībnieks nepārvietojas ar skriešanas vai lēcienu kustībām, vai ieliecies ceļos (slēpošanas tehnikā).
 • Atrodoties trasē, nūjas netiek celtas (vicinātas) ar aso galu uz augšu vai horizontālā virzienā.
 • Sacensību laikā trasē aizliegts nūjas novietot guļus uz zemes.
 • Ja dalībniekam ir nepieciešams pielāgot nūjas (mainīt nūju garumu, mainīt roktura cimdiņa lielumu) vai mainīt nūjām asfalta uzgaļus, tad dalībnieks to dara, noejot trases malā, bet neizejot no trases.
 • Ja sacensību laikā ir nepieciešama apstāšanās ar nūju noņemšanu no rokas/ām, dalībnieks rūpīgi uzmana, lai nūjas būtu vertikāli atstutētas pret sevi un būtu cieši klāt.
 • Sacensību dzeršanas punktos ir atļauts nenoņemt nūjas no rokām un padzerties turpinot iešanu uz priekšu. Dzerot ir atļauts nelietot nūjošanas tehniku aptuveni 10 m, bet aizliegts skriet.
 • Aizliegts saīsināt trasi, izmantojot īsāku ceļu līdz finišam.
 • Dalībnieks tiek brīdināts vai diskvalificēts, ja neievēro sacensību noteikumus.
 • Trases tiesnesim ir tiesības izteikt brīdinājumu vai diskvalificēt dalībnieku. Sacensību laikā dalībnieks var saņemt divus brīdinājumus. Par katru brīdinājumu dalībniekam pie trases finiša laika tiek pieskaitītas 2 minūtes. Par sacensību noteikumu pārkāpumu pēc trešā brīdinājuma dalībnieks tiek diskvalificēts. Par sacensību noteikumu rupju pārkāpumu (piemēram, skriešanu, trases saīsināšanu, sacensību noteikumu 1. punkta neievērošanu) tiesnesis var diskvalificēt sacensību dalībnieku uzreiz, bez brīdinājuma izteikšanas.

 

Vērtēšanas sistēma nūjošanas čempionāta ietvaros:

Sporta klasē katra posma dalībnieki 10 km un 21 km distancē tiek vērtēti katrā vecuma grupā.

Visu posmu rezultāti 10 km un 21 km distancē tiek apkopoti vienā sezonas kopvērtējuma tabulā. Augstāku vietu kopvērtējuma tabulā ieņem dalībnieks, kurš ir ieguvis lielāku punktu kopsummu. Vienādas punktu summas gadījumā, augstāku vietu ieņem dalībnieks, kuram ir lielāks posmos piedalīšanās skaits. Vienādu punktu summas un vienādu piedalīšanos posmu skaita gadījumā, augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš ir ieguvis augstāku vietu (punktu skaits) kādā no posmiem.

Sporta klases komandas tiek vērtētas katrā posmā pēc mazākā visu dalībnieku kopējā trasē pavadītā laika. Komandas dalībnieks tiek vērtēts arī individuālajā konkurencē.

 

Punktu piešķiršanas sistēma 10 km distancē:

 1.vieta – 100 p.

 7.vieta - 45 p.

 13.vieta -24 p.

 19.vieta  - 12 p.

 25.vieta - 6 p.

 2.vieta  - 90 p.

 8.vieta - 40 p.

 14.vieta - 22 p.

 20.vieta - 11 p.

 26.vieta - 5 p.

 3.vieta -  80 p.

 9.vieta - 35 p.

 15.vieta -  20 p.

 21.vieta - 10 p.

 27.vieta - 4 p.

 4.vieta - 70 p.

 10.vieta - 30 p.

 16.vieta - 18 p.

 22.vieta - 9 p.

 28.vieta - 3 p.

 5.vieta  -60 p.

 11.vieta - 28 p.

 17.vieta  - 16 p.

 23.vieta - 8 p.

 29.vieta - 2 p.

 6.vieta - 50 p.

 12.vieta  - 26 p.

 18.vieta - 14 p.

 24.vieta - 7 p.

 30.vieta - 1 p.

 

Punktu piešķiršanas sistēma 21 km distancē:

 1.vieta  - 120 p.

 7.vieta - 60 p.

 13.vieta - 36 p.

 19.vieta - 24 p.

 25.vieta - 12 p.

 2.vieta - 110 p.

 8.vieta - 50 p.

 14.vieta - 34 p.

 20.vieta - 22 p.

 26.vieta - 10 p.

 3.vieta - 100 p.

 9.vieta  - 45 p.

 15.vieta - 32 p.

 21.vieta - 20 p.

 27.vieta - 8 p.

 4.vieta - 90 p.

 10.vieta - 42 p.

 16.vieta - 30 p.

 22.vieta - 18 p.

 28.vieta - 6 p.

 5.vieta - 80 p.

 11.vieta - 40 p.

 17.vieta - 28 p.

 23.vieta - 16 p.

 29.vieta - 4 p.

 6.vieta - 70 p.

 12.vieta - 38 p.

 18.vieta - 26 p.

 24.vieta - 14 p.

 30.vieta - 2 p.

 

Tautas klasē tiek vērtēti katra posma dalībnieki vīriešu un sieviešu konkurencē, nedalot vecuma grupās. Tautas klasē sezonas kopvērtējums netiek veidots.

Tautas klases komandas tiek vērtētas katrā posmā pēc mazākā visu dalībnieku kopējā trasē pavadītā laika. Komandas dalībnieks tiek vērtēts arī individuālajā konkurencē.

 

Aktivitātes sacensību vietā

 • ēdināšana;
 • dažādas aktivitātes ģimenēm un bērniem;
 • izbraukuma tirdzniecība;
 • atraktīvi pasākuma vadītāji un DJ priekšnesumi;
 • balvas no sponsoriem;
 • svinīgā apbalvošanas ceremonija;

 

Sacensību atcelšana un pārcelšana

 • Sacensības var tikt atceltas vai pārceltas nepārvaramu dabas apstākļu dēļ (vētra, plūdi utt.), kas radītu draudus dalībnieku veselībai un dzīvībai, par to paziņojot organizatoru mājas lapā, izsūtot e-pastu datu bāzē pieejamajiem sportistiem, kā arī izziņojot masu medijos.
 • Ja sacensības tiek atceltas nepārvaramās varas dēļ, tad dalības maksa netiek atgriezta.

 

Vispārīgie noteikumi

 • Katrs sacensību dalībnieks, saņemot numuru, ar parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai.
 • Piesakoties sacensībām visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga un reklāmas aktivitātēm.
 • Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā, bet nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības klātbūtni sacensībās.
 • Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par dalībniekiem, kuri neiekļaujas trašu veikšanas noteiktajā limitā.
 • Sacensību distances veikšanas laikā jāievēro tiesneša norādītais maršruts un distances koridors, no kura dalībnieks dodas distancē.
 • Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.
 • Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.
 • Organizatori nav atbildīgi par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
 • Par patvaļīgu numura izgatavošanu sods – rezultāta anulēšana.
 • Sacensību dalībnieki, distances veikšanas laikā, ar savu darbību nedrīkst ietekmēt citus sacensību dalībniekus un to rezultātus.
 • Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 min. laikā pēc sava distances beigām.
 • Provizoriskie rezultāti tiks publicēti www.maratoni.lv sacensību dienas vakarā
 • Pretenzijas par rezultātiem jāiesūta uz e-pastu: sport@alphabaltic.lv ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc sacensību dienas.
 • Pēc pretenziju, neprecizitāšu izvērtēšanas, apstiprinātie rezultāti tiek publicēti 1 nedēļu pēc sacensībām.
 • Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju var saņemt pa tālruni 67844425. 
 • Par nesaskaņotas reklāmas izvietošanu sacensību norises vietā, naudas sods 10 000 EIRO. 

 

 

Sacensību atbalstītāji