Nolikums

Jūrmalas skriešanas svētki

22.04.2018

SACENSĪBU NOLIKUMS

Mērķis un uzdevumi

 • Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju, it īpaši bērnu un jauniešu, aktīva līdzdalība sporta un aktīvās atpūtas pasākumos.
 • Sabiedrības informēšana un līdzdalība sporta un aktīvās atpūtas pasākumos veicināšana.
 • Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.
 • Veicināt skriešanas un nūjošanas popularitāti kā veselīga un sportiska dzīves veida sastāvdaļu.
 • Popularizēt Jūrmalu kā veselīga dzīves veida pilsētu.

Organizators


Sacensības organizē SIA “Alpha Baltic Media” un Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā ar Latvijas Tautas sporta asociāciju.

 

Distances

 • 10 km skrējiens. Starta/finiša zona atrodas Jūrmalas pludmalē. Trase marķēta Jūrmalas pludmalē. Trases segums 100% smiltis. Laika limits 1.5 stundas.
 • 5 km skrējiens. Starta/finiša zona atrodas Jūrmalas pludmalē. Trase marķēta Jūrmalas pludmalē. Trases segums 100% smiltis. Laika limits 1.5 stundas.
 • Bērnu 0.5-1 km skrējiens. Starta/finiša zona atrodas Jūrmalas pludmalē. Trase marķēta Jūrmalas pludmalē. Trase izvietota starta finiša zonā. Trases garums 500m - 1 km - atkarībā no vecuma grupas. Trases segums 100% smiltis. Bērnu distancē drīkst startēt bērni līdz 12 gadu vecumam. Vecākiem sacensību laikā trasē atrasties ir aizliegts.
 • Nūjošana 5 km distance (tautas klase). Starta/finiša zona atrodas Jūrmalas pludmalē. Trase marķēta Jūrmalas pludmalē. Trases segums 100% smiltis. Dalībnieki startē vīriešu un sieviešu konkurencē bez dalījuma vecuma grupās. Laika limits 2 stundas.
 • Nūjošana 10 km distance (sporta klase). Starta/finiša zona atrodas Jūrmalas pludmalē. Trase marķēta Jūrmalas pludmalē. Trases segums 100% smiltis. Dalībnieki startē vīriešu un sieviešu konkurencē četrās vecuma grupās. Laika limits 2 stundas.
 • Nūjošana 21 km distance (sporta klase). Starta/finiša zona atrodas Majoru pludmalē. Trase marķēta Jūrmalas pludmalē. Trases segums 100% smiltis. Dalībnieki startē vīriešu un sieviešu konkurencē trijās vecuma grupās. Laika limits 3,5 stundas.

 

Provizoriskā Sacensību programma

 

Sacensības notiek 2018. gada 22.  aprīlī Jūrmalā.

Starta/finiša zona atrodas pludmales nogabalā posmā no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā līdz pludmales nogabalam Emelīnas iela – Pūpolu iela.

 

8:30

Sākas reģistrācija un numuru izsniegšana

9:00

Beidzas reģistrācijas 21 km nūjošanas distancei

9:10

Beidzas reģistrācija bērnu distancei

9:30

Beidzas numuru izsniegšana nūjošanas distancei

9:40

Beidzas numuru izsniegšana bērnu distancei

9:50

Atvērti starta koridori 21 km nūjošanai

9:50

Atvērti starta koridori bērnu distancei

10:00

Starts 21 km nūjošanai

10:10

Starts bērnu distancei

10:30

Beidzas reģistrācija 10 km un 5 km nūjošanai

11:00

Beidzas numuru izsniegšana 10 km un 5 km nūjošanai

11:20

Atvērti starta koridori 10 km un 5 km nūjošanai

11:30

Starts 10 km un  5km nūjošanai

~11:40

Bērnu distances apbalvošana

~12:10

Finišs 5 km nūjošanas līderiem

~12:20

Finišs 21 km nūjošanas līderiem

~12:40

Finišs 10 km nūjošanas līderiem

13:00

Beidzas reģistrācija 10 km un 5 km skrējieniem

~13:15

Apbalvošana nūjošanas distancēm

13:30

Beidzas numuru izsniegšana 10 km un 5 km skrējieniem

13:30

Laika limits 21 km nūjošanai

13:30

Laika limits 10 km un  5 km nūjošanai

13:40

Atvērti starta koridori 10 km un 5 km skrējieniem

14:00

Starts 10 km un  5 km skrējienam

~14:17

Finišs 5 km skrējiena līderiem

~14:35

Finišs 10 km skrējiena līderiem

~15:00

Apbalvošana 10 km un 5 km skrējieniem

15:30

Laika limits 10 km un 5 km skrējienam

Apbalvošana paredzēta pēc katras distances finiša

 

!!! Starta laiki var tikt nedaudz mainīti, atkarībā no dalībnieku skaita un laika apstākļiem, par to savlaicīgi paziņojot.

Reģistrācija

 

 • Iepriekšējā reģistrācija sacensībām beidzas 19. aprīlī plkst. 18:00 vai tiklīdz kā tiek sasniegts 3000 dalībnieku skaits.
 • Reģistrēties iespējams www.maratoni.lv.

 

Īpašie nosacījumi:

 • Reģistrēšanās procesā pieteikumā pieļautās neprecizitātes iespējams labot līdz 19.04. plkst. 18:00, par to paziņojot rakstiski uz e-pastu: sport@alphabaltic.lv.
 • Ja dalībnieks vēlas pārreģistrēties uz citu distanci, to ir jāpiesaka līdz reģistrācijas pēdējai dienai – 19.04. plks.t 18:00., rakstot uz sport@alphabaltic.lv.
 • Dalībnieku skaits ir ierobežots - 3000 dalībnieku.

 

Reģistrācija sacensību dienā:


Ja līdz sacensību norises dienai reģistrāciju skaits nav pārsniedzis 3000, tad reģistrācija notiek pasākuma norises vietā, reģistrācijas teltī, sākot no plkst. 8:30. Dalībnieku reģistrēšanās katrai distancei beidzas stundu pirms starta vai tiklīdz kā tiek sasniegts 3000 dalībnieku skaits. 

Dalībniekiem tiek nodrošināts

 • plaša izklaides programma visas dienas garumā
 • ēdināšana pēc finiša
 • katram finišējušam dalībniekam piemiņas medaļa
 • dzirdināšanas punkti distancē
 • profesionāli sagatavota trase
 • profesionālu pārdevēju konsultācijas
 • balvas no sacensību organizētājiem
 • dalībnieka numurs un laika kontroles čips
 • rezultātu nodrošināšana
 • mantu glabātava
 • mediķu palīdzība

Starta vietu ieņemšana

 • Skriešanas distancēs dalībnieki ieņem starta vietas atbilstoši skriešanas ātrumam
 • Nūjošanas distancēs ir kopējs starts 5 km un 10 km distancēm katrai no sava starta koridora
 • Starta numuri tiek piešķirti, balstoties uz reģistrēšanās datumu
 • Bērnu distancē koridori tiek veidoti pēc vecuma grupām, meitenēm un zēniem atsevišķi

Vietas koridoros:

Bērnu skrējiens

Koridors

1.

2.

3.

4.

Dz. gads

2012. un jaunāki

2010. – 2011. dz. gads

2008. – 2009. dz. gads

2006. – 2007. dz. gads

Numuri

zaļi

zili

sarkani

violeti

 

Koridors

10 km skrējiens

5 km skrējiens

Nūjošana

1.

ELITE

ELITE

5 km un 21 km

2.

00:38 – 00:44

00:17 – 00:24

10 km

3.

00:45 un lēnāk

00:25 un lēnāk

-

 

Dalībnieka numurs

 • Sacensību numurs dalībniekiem tiks izsniegts sacensību dienā reģistrācijas punktā.
 • Piedaloties sacensībās, numuram jābūt piestiprinātam pie krūtīm.
 • Sacensību dalībniekiem tiks izsniegtas arī speciālas laika mērīšanas ierīces (čipi), kuras būs piestiprinātas numuriem otrā pusē. Čipu nedrīkst locīt vai kā savādāk bojāt.
 • Starta numuru nedrīkst nodot citai personai.

 

Vecuma grupas

 

10 km skriešanas distance

Sievietes

Vīrieši

S10

1999. dz. gads un jaunākas

V10

1999. dz. gads un jaunāki

S20

1989. – 1998. dz. gads

V20

1989. – 1998. dz. gads

S30

1979. – 1988. dz. gads

V30

1979. – 1988. dz. gads

S40

1969. – 1978. dz. gads

V40

1969. – 1978. dz. gads

S50

1968. dzimšanas gads un vecākas

V50

1968. dzimšanas gads un vecāki

 

5 km skriešanas distance

Sievietes

Vīrieši

S1

1999. dz. gads un jaunākas

V1

1999. dz. gads un jaunāki

S2

1989. – 1998. dz. gads

V2

1989. – 1998. dz. gads

S3

1979. – 1988. dz. gads

V3

1979. – 1988. dz. gads

S4

1969. – 1978. dz. gads

V4

1969. – 1978. dz. gads

S5

1968. dzimšanas gads un vecākas

V5

1968. dzimšanas gads un vecāki

 

 

Nūjošana distance (21 km)

Sievietes

Vīrieši

SN10

1979. dz. gads un jaunākas

VN10

1979. dz. gads un jaunāki

SN20

1978.-1959. dz. gads

VN20

1978.-1959. dz. gads

SN30

1958. dz.g. un vecākas

VN30

1958. dz.g. un vecākas

 

Nūjošana distance (10 km)

Sievietes

Vīrieši

SN1

1979. dz. gads un jaunākas

VN1

1979. dz. gads un jaunāki

SN2

1978.-1959. dz. gads

VN2

1978.-1959. dz. gads

SN3

1958.-1949. dz. gads

VN3

1958.-1949. dz. gads

SN4

1948. dz.g. un vecākas

VN4

1948. dz.g. un vecāki

 

Nūjošana distance (5 km)

Sievietes

Vīrieši

SNE1

Jebkurš gads

VNE1

Jebkurš gads

 

Bērnu skrējiens

Meitenes

Zēni

SB1

2012. dz. gads un jaunākas

VB1

2012. dz. gads un jaunāki

SB2

2010. – 2011. dz. gads

VB2

2010. – 2011. dz. gads

SB3

2008. – 2009. dz. gads

VB3

2008. – 2009. dz. gads

SB4

2006. – 2007. dz. gads

VB4

2006. – 2007. dz. gads

 

Apbalvošana

 • Katras konkrētās distances apbalvošanas ceremonijas notiek, līdzko tiesneši ir apkopojuši rezultātu. Aptuvenais gaidīšanas laiks līdz 1 stundai.
 • Pēc pasākuma atbalstītāju lūguma visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta
 • Vecumu grupu apbalvošana notiek sekojošās distancēs: 10 km skrējiens, 5 km skrējiens, bērnu distance ar balvām no sacensību organizētājiem.
 • Ar naudas balvām tiek apbalvotas pirmās 3 vietas, 10 km un 21 km nūjošanā, vērtējot atsevišķi pa dzimumiem.
 • Visiem dalībniekiem finišā tiek pasniegta medaļa.
 • Naudas balvu izmaksa nūjotājiem tiek veikta EUR.
 • Naudas balvu izmaksa nūjotājiem notiek ar pārskaitījumu uz attiecīgās personas bankas kontu. Lai saņemtu naudas balvu, sacensību dienā INFO teltī ir jāaizpilda naudas balvas saņemšanas akts, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

 

Vieta
10 km nūjošana
21 km nūjošana

1

30

30

2

20

20

3

15

15

 

Nūjošanas sacensību noteikumi:

 • Nūjošanas sacensību dalībnieks izturas ar cieņu un respektu pret citiem nūjotājiem un nekavē citus dalībniekus ne fiziski (grūstīšanās, bloķēšana ar ķermeni vai nūjām), ne mutiski izsakot replikas.
 • Sacensību laikā dalībniekam ir piesprausts numurs krūšu rajonā, labi redzamā vietā.
 • Dalībnieks nūjo atbilstoši nūjošanas tehnikai – rokas (nūjas) virza paralēli ķermenim iešanas virzienā un uz katru soli atgrūžas ar nūju no zemes (labā nūja pieskaras zemei vienlaikus ar kreiso pēdu un kreisā nūja – vienlaikus ar labo pēdu, abas pēdas nedrīkst būt vienlaicīgi atrautas no zemes).  Atgrūžoties roka ir jāvirza atpakaļ vismaz līdz gurnam (nūjas novietošanas brīdis sakrīt ar brīdi, kad pretējās kājas papēdis pieskaras zemei).
 • Dalībnieks nepārvietojas ar skriešanas vai lēcienu kustībām, vai ieliecies ceļos (slēpošanas tehnikā).
 • Atrodoties trasē, nūjas netiek celtas (vicinātas) ar aso galu uz augšu vai horizontālā virzienā.
 • Sacensību laikā trasē aizliegts nūjas novietot guļus uz zemes.
 • Ja dalībniekam ir nepieciešams pielāgot nūjas (mainīt nūju garumu, mainīt roktura cimdiņa lielumu) vai mainīt nūjām asfalta uzgaļus, tad dalībnieks to dara, noejot trases malā, bet neizejot no trases.
 • Ja sacensību laikā ir nepieciešama apstāšanās ar nūju noņemšanu no rokas/ām, dalībnieks rūpīgi uzmana, lai nūjas būtu vertikāli atstutētas pret sevi un būtu cieši klāt.
 • Sacensību dzeršanas punktos ir atļauts nenoņemt nūjas no rokām un padzerties turpinot iešanu uz priekšu. Dzerot ir atļauts nelietot nūjošanas tehniku aptuveni 10 m, bet aizliegts skriet.
 • Aizliegts saīsināt trasi, izmantojot īsāku ceļu līdz finišam.
 • Dalībnieks tiek brīdināts vai diskvalificēts, ja neievēro sacensību noteikumus.
 • Trases tiesnesim ir tiesības izteikt brīdinājumu vai diskvalificēt dalībnieku. Sacensību laikā dalībnieks var saņemt divus brīdinājumus. Par katru brīdinājumu dalībniekam pie trases finiša laika tiek pieskaitītas 2 minūtes. Par sacensību noteikumu pārkāpumu pēc trešā brīdinājuma dalībnieks tiek diskvalificēts. Par sacensību noteikumu rupju pārkāpumu (piemēram, skriešanu, trases saīsināšanu, sacensību noteikumu 1. punkta neievērošanu) tiesnesis var diskvalificēt sacensību dalībnieku uzreiz, bez brīdinājuma izteikšanas.

 

Aktivitātes sacensību vietā

 • ēdināšana;
 • 5 dažādas aktivitātes ģimenēm un bērniem;
 • izbraukuma tirdzniecība;
 • pasākuma vadītājs un DJ priekšnesums;
 • balvas no organizētājiem;
 • svinīgā apbalvošanas ceremonija;

 

Sacensību atcelšana un pārcelšana

 • Sacensības var tikt atceltas vai pārceltas nepārvaramu dabas apstākļu dēļ (vētra, plūdi utt.), kas radītu draudus dalībnieku veselībai un dzīvībai, par to paziņojot organizatoru mājas lapā, izsūtot e-pastu datu bāzē pieejamajiem sportistiem, kā arī izziņojot masu medijos.

 

Vispārīgie noteikumi

 • Katrs sacensību dalībnieks, saņemot numuru, ar parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai.
 • Piesakoties sacensībām visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga un reklāmas aktivitātēm.
 • Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā, bet nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības klātbūtni sacensībās.
 • Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par dalībniekiem, kuri neiekļaujas trašu veikšanas noteiktajā limitā.
 • Sacensību distances veikšanas laikā jāievēro tiesneša norādītais maršruts un distances koridors, no kura dalībnieks dodas distancē.
 • Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.
 • Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.
 • Organizatori nav atbildīgi par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
 • Par patvaļīgu numura izgatavošanu sods – rezultāta anulēšana.
 • Sacensību dalībnieki, distances veikšanas laikā, ar savu darbību nedrīkst ietekmēt citus sacensību dalībniekus un to rezultātus.
 • Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 min. laikā pēc sava distances beigām. Pretenzijas tiek pieņemtas, dalībniekam iemaksājot 30 eiro drošības naudu. Pamatotu pretenziju gadījumā nauda tiek atgriezta.
 • Provizoriskie rezultāti tiks publicēti www.maratoni.lv sacensību dienas vakarā
 • Pretenzijas par rezultātiem jāiesūta uz e-pastu: sport@alphabaltic.lv ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc sacensību dienas.
 • Pēc pretenziju, neprecizitāšu izvērtēšanas, apstiprinātie rezultāti tiek publicēti 1 nedēļu pēc sacensībām.
 • Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju var saņemt pa tālruni 67844425.
 • Par nesaskaņotas reklāmas izvietošanu sacensību norises vietā, naudas sods 10 000 EIRO.