Nūjošanas sacensību noteikumi

Nūjošana | Jūrmalas skriešanas svētki

Sacensību noteikumi:

1)    Nūjošanas sacensību dalībnieks izturas ar cieņu un respektu pret citiem nūjotājiem un nekavē citus dalībniekus ne fiziski (grūstīšanās, bloķēšana ar ķermeni vai nūjām), ne mutiski, izsakot replikas.

2)    Sacensību laikā dalībniekam ir piesprausts numurs krūšu rajonā, labi redzamā vietā.

3)    Dalībnieks nūjo atbilstoši nūjošanas tehnikai –rokas (nūjas) virza paralēli ķermenim iešanas virzienā un uz katru soli atgrūžas ar nūju no zemes, *t.i., labā nūja pieskaras zemei vienlaikus ar kreiso pēdu un kreisā nūja – vienlaikus ar labo pēdu, abas pēdas nedrīkst būt vienlaicīgi atrautas no zemes. Atgrūžoties roka ir jāvirza atpakaļ vismaz līdz gurnam.(Nūjas novietošanas brīdis sakrīt ar brīdi, kad pretējās kājas papēdis pieskaras zemei).

4)    Dalībnieks nepārvietojas ar skriešanas vai lēcienu kustībām, vai ieliecies ceļos (slēpošanas tehnikā).

5)    Atrodoties trasē, nūjas netiek celtas (vicinātas) ar aso galu uz augšu vai horizontālā virzienā.

6)    Sacensību laikā trasē aizliegts nūjas novietot guļus uz zemes.

7)    Ja Dalībniekam ir nepieciešams pielāgot nūjas (mainīt nūju garumu, mainīt roktura cimdiņa lielumu) vai mainīt nūjām asfalta uzgaļus, tad Dalībnieks to dara, noejot trases malā, bet neizejot no trases.

8)    Ja sacensību laikā ir nepieciešama apstāšanās ar nūju noņemšanu no rokas/ām, tad Dalībnieks rūpīgi uzmana, lai nūjas būtu vertikāli atstutētas pret sevi un būtu cieši klāt.

9)    Sacensību dzeršanas punktos ir atļauts nenoņemt nūjas no rokām un padzerties turpinot iešanu uz priekšu. Dzerot ir atļauts nelietot nūjošanas tehniku aptuveni 10 m, bet aizliegts skriet.

10)    Aizliegts saīsināt trasi, izmantojot īsāku ceļu līdz finišam.

11)    Dalībnieks pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, savas veselības un dzīvības apdrošināšanu. Dalībniekiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta dalību sacensībās pirms numura izsniegšanas. Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

12)    Visiem sacensību dalībniekiem obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi! Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem. Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, šķērsojot autoceļus.

13)    Maksimālais nūjošanas laiks distancē − 1,5 stundas


1.    Dalībnieks tiek brīdināts vai diskvalificēts, ja neievēro sacensību noteikumu 1.−10. punktus.

Trases tiesnesim ir tiesības izteikt brīdinājumu vai diskvalificēt Dalībnieku. Sacensību laikā Dalībnieks var saņemt divus brīdinājumus. Par katru brīdinājumu Dalībniekam pie trases finiša laika tiek pieskaitītas 2 minūtes. Par sacensību noteikumu pārkāpumu pēc otrā brīdinājuma Dalībnieks tiek diskvalificēts. Par sacensību noteikumu rupju pārkāpumu (piemēram, skriešanu, trases saīsināšanu, sacensību noteikumu 1. punkta neievērošanu) tiesnesis var diskvalificēt sacensību Dalībnieku uzreiz, bez brīdinājuma izteikšanas.

Līdz sacensībām atlicis

Reģistrētie dalībnieki

  • Alekss Sidorovičs
  • Santa Augucēviča-Sidoroviča
  • Darja Mlokita
  • Monta Petrovska
  • Lauma Petrovska
  • Ralfs Slaide