Nolikums

NOLIKUMS

 

Latvijas velo svētki Olainē

2018. gada 19.augustā

 

Mērķis:

 • Popularizēt riteņbraukšanas sportu Latvijā kā visiem pieejamu sporta veidu.
 • Veicināt Olaines novada iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās.
 • Paaugstināt Latvijas riteņbraucēju meistarības līmeni.
 • Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.
 • Veicināt ģimeņu vienošanos kopīgās fiziskās aktivitātēs brīvā dabā.

Organizators:

 • Sacensības organizē SIA „Alpha Baltic Sport” sadarbībā ar Olaines novada pašvaldību un Latvijas Riteņbraukšanas federāciju.
 • Kontaktiem: SIA „Alpha Baltic Sport”, Stabu iela 19, Rīga, LV-1011, tālr.: +371 67844425, sport@alphabaltic.lv
 • Sacensības vada Latvijas Riteņbraukšanas federācijas tiesnešu kolēģijas brigāde.

Sacensību galvenais tiesnesis:

Ita Erta

Starta/finiša zona:

Olainē, Zemgales ielā, pretim Olaines Mežaparka estrādei.

Distances:

Sporta šosejas distance (75 km).

Sporta distancē drīkst piedalīties tikai UCI atzīto nacionālo federāciju licencētie sportisti. Dalībniekiem, kas startējuši sporta distancē, aizliegts piedalīties tautas šosejas distancē. Sporta distancē finišēšanai tiek noteikts laika limits 2,5 h (laika limita uzskaite sākas no starta šāviena brīža) vai 10 min aiz pamata grupas, šiem dalībniekiem ir jākāpj sacensību beigu auto (slota) vai arī jāturpina kustība līdz sacensību starta/finiša zonai pēc ceļu satiksmes noteikumiem (CSN). Dalībnieki kuri neiekļausies laika limitā, nedrīkstēs šķērsot finiša līniju. Sporta distancē atļauts startēt tikai ar tradicionālajiem šosejas sporta velosipēdiem, kas paredzēti braukšanai grupas braucienā. Katrai pieteiktajai komandai līdzi distancē varēs doties viena tehniskās palīdzības automašīna, automašīnas vadītājam un mehāniķim nepieciešama LRF vai UCI atzīto nacionālo federāciju izsniegta licence.

Tautas šosejas distance (45 km).

Dalībniekiem, kas startējuši sporta distancē, aizliegts piedalīties Tautas distancē. Tautas distancē aizliegts startēt ar sporta tandēmiem un velosipēdiem, kas aprīkoti ar guļ stūrēm, kā arī ar velosipēdiem, kam nav bremzes ( tā sauktajiem fiksīšiem ). Distances veikšanas laikā satiksme īslaicīgi tiek apturēta abos braukšanas virzienā(os) - trases ir daļēji slēgtas satiksmei, līdz ar to, lūdzam, vietās, kur satiksme netiek apstādināta, ievērot CSN prasības. Tautas distancē tiek noteikts laika limits trases veikšanai – 2,5 stundas (laika limita uzskaite sākas no starta šāviena brīža). Dalībnieki, kuri neiekļausies laika limitā, nedrīkstēs šķērsot finiša līniju.

MTB distance (30-45 km).

Trase marķēta šķēršļotā maršrutā (lauku, mežu, zemes ceļi) MTB distancē atļauts startēt no 13 gadu vecuma.  Laika limits 2,5 stundas. Trases veikšanas laika limits  stundas (laika limita uzskaite sākas no starta šāviena brīža). Dalībnieki kuri neiekļausies laika limitā, nedrīkstēs šķērsot finiša līniju. Distances veikšanas laikā satiksme īslaicīgi tiek apturēta abos braukšanas virzienā(os) - trases ir daļēji slēgtas satiksmei, līdz ar to, lūdzam, vietās, kur satiksme netiek apstādināta, ievērot CSN prasības.

 Ģimeņu distance (6 km). Trases segums 100% asfalts. Trases veikšanas laika limits 45 min. Dalībnieki kuri neiekļaujas laika limitā, nedrīkstēs šķērsot finiša līniju.

Bērnu distance (0.3-1 km)

Distance veidota Starta/Finiša zonā.

 

Programma:

8:30 sākas reģistrācija un numuru izņemšana

9:15 noslēdzas reģistrācija un numuru izņemšana bērnu distancēm

9:45 starts bērnu distancēm

10:10 noslēdzas reģistrācija MTB distancei

10:15 noslēdzas numuru izsniegšana MTB distancei

10:30 noslēdzas reģistrācija tautas distancei

10:30 noslēdzas numuru izsniegšana tautas distancei

10:45 sākas starta vietu ieņemšana tautas distancei

10:45 noslēdzas reģistrācija Sporta distancei

10:45 noslēdzas numuru izsniegšana Sporta distancei

11:00 Tautas distances starts

11:05 sākas starta vietu ieņemšana MTB distancei

11:10 MTB distances starts

11:00 Sporta distances komandu pārstāvju sanāksme un tehnisko auto izloze pie INFO telts

11:15 Bērnu distanču apbalvošana

11:30 sākas starta vietu ieņemšana Sporta distancei

11:45 Sporta distances starts

~12:00 Tautas distances finišs

~12:40 MTB distances finišs

~12:40 Tautas distances apbalvošana

13:00 noslēdzas reģistrācija Ģimenes distancei

13:30 Tautas distances laika limits

13:30 noslēdzas numuru izsniegšana Ģimenes distancei

~13:30 Sporta distances finišs

13:40 laika limits MTB distancei

14:00 Ģimenes distances starts

14:45 laika limits Ģimenes distancei

 

15:15 Ģimenes distances apbalvošana

 

 

 

Dalības maksa un reģistrācija:

Iepriekšējā reģistrācija sacensībām līdz 15. augusta pulksten 23:59 -  www.maratoni.lv,

Tāpat, mājaslapā www.maratoni.lv ir iespējams saņemt rēķinu. Rēķina apmaksa jāveic 3 dienu laikā.

 

Reģistrācijas datumi

  75 km Sporta distance

  45 km Tautas distance

MTB Distance

8 km Ģimenes distance

Bērnu brauciens

Līdz 01.07

30 EUR

20 EUR

20 EUR

10 EUR

5 EUR

01.07.-31.07

40 EUR

25 EUR

25 EUR

12 EUR

6 EUR

01.08.-15.08

50 EUR

30 EUR

30 EUR

15EUR

7 EUR

Reģistrējoties sacensību dienā

50 EUR

35 EUR

35 EUR

20 EUR

7 EUR

VIP reģistrācija

99 EUR

99 EUR

99 EUR

99 EUR

 

 

 

 • Reģistrācija sacensību dienā notiek starta/finiša zonā reģistrācijas teltī, sākot no plkst. 8:00. Dalībnieku reģistrēšanās katrai distancei beidzas 1 h pirms starta
 • Ja dalībnieks nepiedalās vai neierodas uz sacensībām, dalības maksa viņam netiek atgriezta.
 • Ja dalībnieks vēlas pārreģistrēties uz citu distanci, to ir jāpiesaka līdz reģistrācijas pēdējai dienai (15. augustam), rakstot uz sport@alphabaltic.lv. Pēc reģistrācijas noslēgšanās jāmaksā pilna sacensību organizatoru noteiktā cena attiecīgajā distancē.Par pārreģistrāciju jāmaksā starpība starp samaksāto un aktuālo cenu distancei uz kuru dalībnieks vēlas pārreģistrēties. Ja esošās distances cena ir lielāka par distanci uz kuru dalībnieks vēlas pārreģistrēties, starpība netiek atmaksāta.
 • Reģistrēšanās procesā pieteikumā pieļautās neprecizitātes/kļūdas/izmaiņas iespējams veikt līdz 15. augustam, par to paziņojot rakstiski: sport@alphabaltic.lv
 • Ja sacensības tiek atceltas nepārvaramās varas dēļ, tad dalības maksa netiek atgriezta.
 •  

 

Dalības maksā iekļauts:

 • dzeršanas punkti distancē un finišā;
 • ēdināšana pēc finiša;
 • profesionāli sagatavota trase;
 • mantu glabātava;
 • ģērbtuves;
 • medicīniskā palīdzība sacensību vietā un distances tehniskajos punktos;
 • velosipēdu serviss sacensību vietā;
 • dalībnieka numurs;
 • rezultātu nodrošināšana un nosūtīšana uz dalībnieka mobilo telefonu;

 

 VIP reģistrācijā ietilpst:

 • Jebkura distance
 • Personalizēts numurs: jebkurš numurs izņemot pirmie 10 vai vārds.
 • Atsevišķas labierīcības
 • Sagatavošanās treniņš kopā ar profesionāliem sportistiem un vadošajiem treneriem
 • Profesionāļu konsultācijas
 • Pirmais koridors
 • VIP stāvvieta
 • Sporta uztura komplekts distancei
 • Piemiņas foto no sacensībām

 

Starta vietu ieņemšana:

 • Dalībnieki uz starta tiek nostādīti piešķirto numuru secībā.
 • Numuri tiek piešķirti balstoties uz reģistrācijas datumu.
 • Sporta un Tautas distancēs, TOP100 sportistiem, numuri tiek piešķirti atbilstoši 2017. gada maratona rezultātiem.
 • Sporta un Tautas distance pirmajā koridorā vietas ieņem 2017. gada maratona  atbilstošās distances TOP 100 vietu ieguvēji.
 • Jauniešiem un junioriem, kuri nav startējuši 2017. gadā un neieņēma TOP100 vietas, tiek piešķirts 2. koridors
 • Bērnu distancē koridori tiek veidoti pēc vecuma grupām, meitenēm un zēniem atsevišķi.
 •  

 

 

 

Vietas pa koridoriem:

Koridors

Sporta distance

Tautas distance

Ģimenes distance

                MTB distance

1.

1 – 100

1001 – 1100

3001 – 3200

4001-4100

2.

101 – 200

1101 – 1200

3201 – 3400

4101-4200

3.

 201-300

1201 – 1400

3401 – 3600

4201-4300

4.

 Utt.

Utt.

Utt.

Utt.

 

 

 

Dalībnieka numurs un laika mērīšanas čips:

 • Sacensību numuri dalībniekiem tiks izsniegti sacensību dienā reģistrācijas punktā.
 • Dalībniekiem, kuri reģistrējušies iepriekš, sacensību numuri jāizņem ne vēlāk kā 30 minūtes pirms attiecīgās distances starta reģistrācijas teltī.
 • Numuriem jābūt piestiprinātiem pirms ieejas starta koridorā un tos drīkst noņemt tikai pēc sava brauciena beigām.
 • Papildus numuram jābūt piestiprinātam pie sēdekļa stutes (sporta un tautas distance)
 • Tautas un sporta distancē numuriem jābūt piestiprinātiem uz muguras (2 numuri).
 • MTB distancē numuriem jābūt piestiprinātiem uz stūres un muguras.
 • Ģimenes un bērnu distancē numuram jābūt piestiprinātam uz stūres.
 • Ģimeņu un bērnu distancē numuram jābūt piestiprinātam uz stūres.
 • Speciālas laika mērīšanas ierīces – čipi būs iestrādāti numuros.
 • Laika čipi nav jāatgriež.
 •  

Aktivitātes sacensību vietā:

 • ēdināšana bez maksas visiem dalībniekiem;
 • velosipēdu serviss;
 • izbraukuma tirdzniecība;
 • atraktīvi pasākuma vadītāji un DJ muzikālais noformējums;
 • degustācijas;
 • konkursi un balvas no sponsoriem;
 • svinīgā apbalvošanas ceremonija;
 • atrakcijas bērniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecuma grupas:

  Sporta šosejas distance

 

Vīrieši

Sievietes

Grupas kods

Vecuma grupa

Grupas kods

Vecuma grupa

MS1

2000.-2001.g.

FS1

2000.-2001.g.

MS2

1984.-1999.g.

FS2

1984.-1999.g.

MS3

1974.-1983.g.

FS3

1974.-1983.g.

MS4

1964.-1973.g.

FS4

1964.-1973.g.

MS5

1963.g. un vecāki

FS5

1963.g. un vecākas

 

Tautas šosejas distance

Vīrieši

Sievietes

Grupas kods

Vecuma grupa

Grupas kods

Vecuma grupa

MT1

2004.-2005.g

FT1

2004.-2005.g

MT2

2002.-2003.g.

FT2

2002.-2003.g.

MT3

1985.-2001.g.

FT3

1985.-2001.g.

MT4

1963.-1984.g.

FT4

1963.-1984.g.

MT5

1955.-1962.g.

FT5

1955.-1962.g.

MT6

1954.g. un vecāki

FT6

1954.g. un vecākas

MTB distance

Vīrieši

Sievietes

Grupas kods

Vecuma grupa

Grupas kods

Vecuma grupa

MM1

2004.-2005.g

FM1

2004.-2005.g

MM2

2002.-2003.g.

FM2

2002.-2003.g.

MM3

1985.-2001.g.

FM3

1985.-2001.g.

MM4

1963.-1984.g.

FM4

1963.-1984.g.

MM5

1955.-1962.g.

FM5

1955.-1962.g.

MM6

1954.g. un vecāki

FM6

1954.g. un vecākas

 

Bērnu distance

Zēni

Meitenes

Grupas kods

Vecuma grupa

Grupas kods

Vecuma grupa

VB0 (dip dap)

2014.g. un jaunāki

SB0 (dip dap)

2014.g. un jaunāki

VB1

2014.g.- un jaunāki

SB1

2014.g.- un jaunāki

VB2

2012.g.- 2013.g.

SB2

2012.g.- 2013.g.

VB3

2010.-2011.g.

SB3

2010.-2011.g.

VB4

2008.-2009.g.

SB4

2008.-2009.g.

 

Ģimenes distance 8km

Zēni

Meitenes

MG5

2006.-2007.g.

FG5

2006.-2007.g.

 

 

Bērnu distance – B0 grupā startē tikai ar līdzsvara velosipēdiem (piemēram Dip Dap) līdz 4 gadu vecumam

 

Apbalvošanas ceremonija:

 • Ar naudas balvām tiek apbalvotas pirmās 6 vietas Sporta distancē atsevišķi pa dzimumiem.
 • Naudas balvu izmaksa tiek veikta EURO.
 • Naudas balvu izmaksa notiek ar pārskaitījumu uz attiecīgās personas bankas kontu. Naudas balvas saņēmējam sacensību dienā info teltī ir jāaizpilda naudas balvas saņemšanas garantijas akts, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase, ID karte, auto vadītāja apliecība).
 • Ar vērtīgām balvām no sadarbības partneriem tiek apbalvotas pirmās 3 vietas katrā vecuma grupa Sporta, Tautas, MTB un Bērnu distancē, kā arī VB5 un SB5 vecumu grupām Ģimenes distancē, atsevišķi pa dzimumiem.
 • Ar vērtīgām balvām no sadarbības partneriem tiek apbalvotas pirmās 3 vietas komandu vērtējumā Sporta un Tautas distancēs.
 • Ģimenes distancē atsevišķa vecuma grupa ir tikai VB5 un SB5 vecuma grupām, nav atsevišķa vērtējuma citās vecuma grupās. Visiem dalībniekiem tiek fiksēts rezultāts. Dalībniekiem paredzētas pārsteiguma balvas no sadarbības partneriem.
 • Pēc organizatoru lūguma, visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Uz apbalvošanas ceremoniju jāierodas velosporta formā.   Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.
 •  

Sporta distance

 

Sporta distance

 

Vīrieši

Sievietes

Vieta

Naudas balva

1.

150

150

2.

100

100

3.

80

80

4.

60

60

5.

40

40

6.

20

20

Kopējais naudas balvu fonds: 900 

 

Komandu vērtējums:

 • Komandas tiek vērtētas atsevišķi visās distances izņemot Ģimenes un bērnu distanci.
 • Minimālais dalībnieku skaits, ko drīkst pieteikt komandā, lai iekļautu komandu vērtējumā, ir 4 dalībnieki.
 • Visiem komandas dalībniekiem, arī, ja tie reģistrējas individuāli, jābūt norādītam precīzam komandas nosaukumam.
 • Dalībnieku skaits komandā nav ierobežots.
 • Komandas rezultātu veido 4 ātrāko dalībnieku laiku summa. Gadījumā ja šādi nevar noteikt labāko komandu, augstāku vietu izcīna komanda kuras ātrākais sportists ir izcīnījis augstāku vietu.
 • Komandu kopvērtējums netiek izdalīts atsevišķi vīriešiem un sievietēm.
 • Komandu vērtējums bērnu sacensībās tiek noteikts, saskaitot četras augstākās izcīnītās vietas no vienas komandas dažādās vecuma grupās.

 

Vispārīgie noteikumi

Organizatori nav atbildīgi par sacensību nolikuma nezināšanu un neievērošanu.

 • Katrs dalībnieks, reģistrējoties sacensībām un veicot apmaksu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai.
 • Sacensības notiek saskaņā ar UCI (SRS – Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības) noteikumiem.
 • Riteņbraukšanai paredzētas aizsargķiveres obligātas, uz aizsargķiveres aizliegts piestiprināt jeb kādus cietus priekšmetus (video kameras utt.)
 • Braucot ar neaiztaisītu aizsargķiveri vai bez tās, dalībnieks tiks diskvalificēts.
 • Aizliegts piedalīties ar velosipēdu, kurš nav tehniskā kārtībā un nav paredzēts braukšanai pa ielām. Velosipēdam jābūt aprīkotam ar bremzēm. Sacensību tiesneši, izvērtējot velosipēda stāvokli, var aizliegt piedalīties dalībniekam sacensībās.
 • Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par dalībniekiem, kuri neiekļaujas trašu veikšanas noteiktajā limitā.
 • Ar tandēmiem un velosipēdiem, kas aprīkoti ar bērnu krēsliem, velo piekabēm atļauts startēt tikai Ģimeņu distancē.
 • Sacensību organizatori nekādā mērā nav atbildīgi par dalībniekiem, kuri dodas distancē bez reģistrācijas un organizatoru piekrišanas.
 • Nevienā no distancēm nav atļauts startēt ar velosipēdu, kas paredzēts startam individuālā braucienā.
 • Dalībniekiem, atrodoties trasē, jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi.
 • Par nesaskaņotas reklāmas izvietošanu sacensību norises vietā, naudas sods 10 000 EUR.
 • Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga vai reklāmas aktivitātēm.
 • Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
 • Par patvaļīgu numura izgatavošanu sods – rezultāta anulēšana.
 • Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiks diskvalificēts.
 • Par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā tiek piemērots sods: diskvalifikācija.
 • Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībniekam tiek fiksēts pēdējais šķērsošanas laiks un attiecīgā vieta.
 • Sacensībās var tikt veikta dopinga kontrole.
 • Sacensību dalībnieki distances veikšanas laikā ar savu darbību nedrīkst ietekmēt citus sacensību dalībniekus un to rezultātus.
 • Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām informācijas teltī. Pretenzijas tiek pieņemtas, dalībniekam iemaksājot 30 eiro drošības naudu. Pamatotu pretenziju gadījumā nauda tiek atgriezta.
 •  

 

Dalībnieku ievērībai:

Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.

Provizoriskie rezultāti tiek publicēti sacensību dienas vakarāwww.maratoni.lv.

Pēc pretenziju, neprecizitāšu izvērtēšanas, apstiprinātie rezultāti tiek publicēti 1 nedēļu pēc sacensībām.

Pretenzijas par rezultātiem jāiesūta uz e-pastu: sport@alphabaltic.lv ne vēlāk kā nedēļu pēc sacensībām!

 

 

Līdz sacensībām atlicis

Reģistrētie dalībnieki

 • Andris Ozols
 • Edgars Timofejevs
 • Håkan Asp
 • Ģirts Kasperovičs
 • Linda Demitere
 • Konstantīns Belouss