Nolikums

Latvijas velo svētki Olainē

2017. gada 20.augustā

SACENSĪBU NOLIKUMS

 

Mērķis:

 • Popularizēt riteņbraukšanas sportu Latvijā kā visiem pieejamu sporta veidu.
 • Veicināt Olaines novada iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās.
 • Paaugstināt Latvijas riteņbraucēju meistarības līmeni.
 • Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.
 • Veicināt ģimeņu vienošanos kopīgās fiziskās aktivitātēs brīvā dabā.

Organizators:

 • Sacensības organizē SIA „Alpha Baltic Sport” sadarbībā ar Olaines novada pašvaldību un Latvijas riteņbraukšanas federāciju.
 • Kontaktiem: SIA „Alpha Baltic Sport”, Stabu iela 19, Rīga, LV-1011, tālr.: +371 67844425, sport@alphabaltic.lv
 • Sacensības vada Latvijas Riteņbraukšanas federācijas tiesnešu kolēģijas brigāde.

Sacnsību galvenais tiesnesis:

 • Uģis Maike

Starta/finiša zona:

 • Olainē, Zemgales ielā, pretim Olaines Mežaparka estrādei.

Distances:

 • Sporta šosejas distance (90 km).

Sporta distancē drīkst piedalīties tikai UCI atzīto nacionālo federāciju licencētie sportisti. Dalībniekiem, kas startējuši sporta distancē, aizliegts piedalīties tautas šosejas distancē. Sporta distancē finišēšanai tiek noteikts laika limits 2,5 h (laika limita uzskaite sākas no starta šāviena brīža). Dalībniekiem, kuri no sacensību pamatgrupas atpaliks vairāk par 10 min, tiks piedāvāta iespēja izstāties no sacensībām un finiša zonā nokļūt ar distances beigu transportu (slotu) vai arī jāturpina kustība līdz finišam pēc ceļu satiksmes noteikumiem (CSN). Dalībnieki kuri neiekļausies laika limitā, nedrīkstēs šķērsot finiša līniju un tiks novirzīti uz finiša zonu pa alternatīvo ceļu. Sporta distancē atļauts startēt tikai ar tradicionālajiem šosejas sporta velosipēdiem, kas paredzēti braukšanai grupā. Katrai pieteiktajai komandai līdzi distancē varēs doties viena tehniskās palīdzības automašīna, automašīnas vadītājam un mehāniķim nepieciešama LRF vai UCI atzīto nacionālo federāciju izsniegta licence.

 • Tautas šosejas distance (45 km).

Dalībniekiem, kas startējuši sporta distancē, aizliegts piedalīties Tautas distancē. Tautas distancē aizliegts startēt ar sporta tandēmiem un velosipēdiem, kas aprīkoti ar guļ stūrēm, kā arī ar velosipēdiem, kam nav bremzes ( tā sauktajiem fiksīšiem ). Distances veikšanas laikā satiksme īslaicīgi tiek apturēta abos braukšanas virzienā(os) - trases ir daļēji slēgtas satiksmei, līdz ar to, lūdzam, vietās, kur satiksme netiek apstādināta, ievērot CSN prasības. Tautas distancē tiek noteikts laika limits trases veikšanai – 2,5 stundas (laika limita uzskaite sākas no starta šāviena brīža). Dalībnieki kuri neiekļausies laika limitā, nedrīkstēs šķērsot finiša līniju un tiks novirzīti uz finiša zonu pa alternatīvo ceļu.

 • Veselības distance (16 km).

Trase marķēta šķēršļotā maršrutā (lauku, mežu, zemes ceļi) Veselības distancē atļauts startēt no 13 gadu vecuma. Jaunākiem dalībniekiem atļauts startēt kopā tikai ar vecākiem. Lai pieteiktu jaunākus dalībniekus, lūgums sazināties rakstiski sport@alphabaltic.lv.  Trases veikšanas laika limits 2 stundas (laika limita uzskaite sākas no starta šāviena brīža). Dalībnieki kuri neiekļausies laika limitā, nedrīkstēs šķērsot finiša līniju un tiks novirzīti uz finiša zonu pa alternatīvo ceļu.

 • Bērnu distance (0.3-1 km).

Distance veidota Starta/Finiša zonā.

 

Pēc sporta un tautas distances finiša potenciāliem distanču un visu vecuma grupu uzvarētājiem un pirmo sešu vietu ieguvušiem sportistiem, jāveic tehniskā kontrole pēc pieprasījuma uzreiz pēc finiša tam norādītajā vietā. Gadījumā ja kontrole netiek veikta uzreiz pēc finiša top 3 rezultāti tiks koriģēti.

Velosipēda svars: min. 6.8 kg.

 

Sacensību programma:

 • 8:30 sākas reģistrācija un numuru izņemšana
 • 9:00 noslēdzas reģistrācija Bērnu distancei
 • 9:30 noslēdzas numuru izsniegšana Bērnu distancei
 • 9:45 atvērti koridori Bērnu distancei
 • 10:00 bērnu distances starts
 • 10:00 noslēdzas reģistrācija veselības distancei
 • 10:15 noslēdzas reģistrācija sporta distancei
 • 10:15 sporta distances komandu pārstāvju sanāksme un tehnisko auto izloze pie INFO telts
 • 10:30 noslēdzas numuru izsniegšana veselības distancei
 • 10:45 noslēdzas numuru izsniegšana sporta distancei
 • 10:50 sākas starta vietu ieņemšana veselības distancei
 • 11:00 veselības distances starts
 • 11:05 sākas starta vietu ieņemšana sporta distancei
 • 11:15 sporta distances starts
 • ~11:30 bērnu distances apbalvošana
 • ~12:15 veselības distances apbalvošana
 • 13:00 laika limits veselības distancei
 • 13:00 noslēdzas reģistrācija tautas distancei
 • 13:30 noslēdzas numuru izsniegšana tautas distancei
 • ~13:15 sporta distances finišs
 • 13:45 sporta distances laika limits
 • 13:45 sākas starta vietu ieņemšana tautas distancei
 • 14:00 tautas distances starts
 • ~14:10 sporta distances apbalvošana
 • ~15:00 tautas distances finišs
 • ~15:40 tautas distances apbalvošana
 • 16:30 tautas distances laika limits

 

Dalības maksa un reģistrācija:

 • Iepriekšējā reģistrācija sacensībām līdz 16. augusta pulksten 23:59 -  www.maratoni.lv,
 • Tāpat, mājaslapā www.maratoni.lv ir iespējams saņemt rēķinu. Rēķina apmaksa jāveic ne vēlāk kā līdz sacensību nedēļas trešdienai – 16. augustam!

 

Reģistrācijas datumi

  90 km Sporta distance

  45 km Tautas distance

16 km Veselības distance

Bērnu brauciens

Līdz 15.07

15 EUR

10 EUR

7 EUR

Bezmaksas

16.07.-31.07

20 EUR

15 EUR

10 EUR

Bezmaksas

01.08.-16.08

20 EUR

20 EUR

13EUR

Bezmaksas

Reģistrējoties sacensību dienā

25 EUR

25 EUR

15 EUR

10 EUR

 

 • Reģistrācija sacensību dienā notiek starta/finiša zonā reģistrācijas teltī, sākot no plkst. 8:30. Dalībnieku reģistrēšanās katrai distancei beidzas 1 h pirms starta
 • Ja dalībnieks nepiedalās vai neierodas uz sacensībām, dalības maksa viņam netiek atgriezta.
 • Ja dalībnieks vēlas pārreģistrēties uz citu distanci, to ir jāpiesaka līdz reģistrācijas pēdējai dienai (16. augustam), rakstot uz sport@alphabaltic.lv. Pēc reģistrācijas noslēgšanās jāmaksā pilna sacensību organizatoru noteiktā cena attiecīgajā distancē.
 • Reģistrēšanās procesā pieteikumā pieļautās neprecizitātes/kļūdas/izmaiņas iespējams veikt līdz 16. augustam, par to paziņojot rakstiski: sport@alphabaltic.lv
 • Ja sacensības tiek atceltas nepārvaramās varas dēļ, tad dalības maksa netiek atgriezta.

 

Dalības maksā iekļauts:

 • dzeršanas punkti distancē un finišā;
 • ēdināšana pēc finiša;
 • profesionāli sagatavota trase;
 • mantu glabātava;
 • ģērbtuves;
 • medicīniskā palīdzība sacensību vietā un distances tehniskajos punktos;
 • velosipēdu serviss sacensību vietā;
 • dalībnieka numurs;
 • rezultātu nodrošināšana un nosūtīšana uz dalībnieka mobilo telefonu;

 

Starta vietu ieņemšana:

 • Dalībnieki uz starta tiek nostādīti piešķirto numuru secībā.
 • Numuri tiek piešķirti balstoties uz reģistrācijas datumu.
 • Sporta un Tautas distancēs, TOP100 sportistiem, numuri tiek piešķirti atbilstoši 2016. gada maratona rezultātiem.
 • Sporta un Tautas distance pirmajā koridorā vietas ieņem 2016. gada maratona  atbilstošās distances TOP 100 vietu ieguvēji.
 • Jauniešiem un junioriem, kuri nav startējuši 2016. gadā un neieņēma TOP100 vietas, tiek piešķirts 2. koridors
 • Bērnu distancē koridori tiek veidoti pēc vecuma grupām, meitenēm un zēniem atsevišķi.

 

Vietas pa koridoriem:

Koridors

Sporta distance

Tautas distance

Veselības distance

1.

1 – 100

1001 – 1100

3001 – 3200

2.

101 – 200

1101 – 1200

3201 – 3400

3.

 

1201 – 1400

3401 – 3600

4.

 

Utt.

Utt.

 

Bērnu distance

Koridors

1.

2.

3.

4.

5.

Dz. gads

2013. gads un jaunāki (DIP DAP)

2011. gads un jaunāki

2009. – 2010. dz. gads

2007. – 2008. dz. gads

2005. – 2006. dz. gads

Numuri

oranži

zaļi

zili

sarkani

violeti

 

 

Dalībnieka numurs un laika mērīšanas čips:

 • Sacensību numuri dalībniekiem tiks izsniegti sacensību dienā reģistrācijas punktā.
 • Dalībniekiem, kuri reģistrējušies iepriekš, sacensību numuri jāizņem ne vēlāk kā 30 minūtes pirms attiecīgās distances starta reģistrācijas teltī.
 • Numuriem jābūt piestiprinātiem pirms ieejas starta koridorā un tos drīkst noņemt tikai pēc sava brauciena beigām.
 • Papildus numuram jābūt piestiprinātam pie sēdekļa stutes (sporta un tautas distance)
 • Tautas un sporta distancē numuriem jābūt piestiprinātiem uz muguras (2 numuri).
 • Veselības un bērnu distancē numuram jābūt piestiprinātam uz stūres.
 • Ģimeņu un bērnu distancē numuram jābūt piestiprinātam uz stūres.
 • Speciālas laika mērīšanas ierīces – čipi būs iestrādāti numuros.
 • Laika čipi nav jāatgriež.

 

Aktivitātes sacensību vietā:

 • ēdināšana bez maksas visiem dalībniekiem;
 • velosipēdu serviss;
 • izbraukuma tirdzniecība;
 • atraktīvi pasākuma vadītāji un DJ muzikālais noformējums;
 • degustācijas;
 • konkursi un balvas no sponsoriem;
 • svinīgā apbalvošanas ceremonija;
 • atrakcijas bērniem.

 

Vecuma grupas:

 •   sporta šosejas distance

Vīrieši

Sievietes

Grupas kods

Vecuma grupa

Grupas kods

Vecuma grupa

MS1

1999.-2000.g.

FS1

1999.-2000.g.

MS2

1983.-1998.g.

FS2

1983.-1998.g.

MS3

1973.-1982.g.

FS3

1973.-1982.g.

MS4

1963.-1972.g.

FS4

1963.-1972.g.

MS5

1962.g. un vecāki

FS5

1962.g. un vecākas

 

 • Tautas šosejas distance

Vīrieši

Sievietes

Grupas kods

Vecuma grupa

Grupas kods

Vecuma grupa

MT1

2003.-2004.g.

FT1

2003.-2004.g.

MT2

2001.-2002.g.

FT2

2001.-2002.g.

MT3

1983.-2000.g

FT3

1983.-2000.g

MT4

1963.-1982.g.

FT4

1963.-1982.g.

MT5

1953.-1962.g.

FT5

1953.-1962.g.

MT6

1952.g. un vecāki

FT6

1952.g. un vecākas

 

 • Veselības distance

Vīrieši

Sievietes

Grupas kods

Vecuma grupa

Grupas kods

Vecuma grupa

MV

2004.g. un vecāki

FV

2004.g. un vecākas

 

 • bērnu distance

Zēni

Meitenes

Grupas kods

Vecuma grupa

Grupas kods

Vecuma grupa

VB0 (dip dap)

2013.g. un jaunāki

SB0 (dip dap)

2013.g. un jaunākas

VB1

2011.g.- un jaunāki

SB1

2011.g.- un jaunākas

VB2

2009.-2010.g.

SB2

2009.-2010.g.

VB3

2007.-2008.g.

SB3

2007.-2008.g.

VB4

2005.-2006.g.

SB4

2005.-2006.g.

 

Bērnu distance – B0 grupā startē tikai ar līdzsvara velosipēdiem (piemēram Dip Dap) līdz 4 gadu vecumam

 

Apbalvošanas ceremonija:

 • Ar naudas balvām tiek apbalvotas pirmās 6 vietas sporta un tautas distancēs atsevišķi pa dzimumiem.
 • Naudas balvu izmaksa tiek veikta EURO.
 • Naudas balvu izmaksa notiek ar pārskaitījumu uz attiecīgās personas bankas kontu. Naudas balvas saņēmējam sacensību dienā info teltī ir jāaizpilda naudas balvas saņemšanas garantijas akts, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase, ID karte, auto vadītāja apliecība).
 • Ar vērtīgām balvām no sadarbības partneriem tiek apbalvotas pirmās 3 vietas katrā vecuma grupa sporta, tautas un bērnu distancē atsevišķi pa dzimumiem.
 • Ar vērtīgām balvām no sadarbības partneriem tiek apbalvotas pirmās 3 vietas komandu vērtējumā sporta, tautas un bērnu distancēs.
 • Veselības distancē nav atsevišķa vērtējuma vecuma grupās. Visiem dalībniekiem tiek fiksēts rezultāts. Dalībniekiem paredzētas pārsteiguma balvas no sadarbības partneriem.
 • Pēc organizatoru lūguma, visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Uz apbalvošanas ceremoniju jāierodas velosporta formā.   Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.

 

 

Sporta distance

Tautas distance

 

Vīrieši

Sievietes

Vīrieši

Sievietes

Vieta

Naudas balva

Naudas balva

1.

150

150

130

130

2.

100

100

90

90

3.

80

80

70

70

4.

60

60

50

50

5.

40

40

30

30

6.

20

20

20

20

Kopējais naudas balvu fonds sastāda: 1680 eur

 

Komandu vērtējums:

 • Komandas tiek vērtētas atsevišķi visās distances izņemot Veselības distanci. Veselības distancē komandu vērtējuma nav.
 • Minimālais dalībnieku skaits, ko drīkst pieteikt komandā, lai iekļautu komandu vērtējumā, ir 4 dalībnieki.
 • Visiem komandas dalībniekiem, arī, ja tie reģistrējas individuāli, jābūt norādītam precīzam komandas nosaukumam.
 • Dalībnieku skaits komandā nav ierobežots.
 • Komandas rezultātu veido 4 ātrāko dalībnieku laiku summa. Gadījumā ja šādi nevar noteikt labāko komandu, augstāku vietu izcīna komanda kuras ātrākais sportists ir izcīnījis augstāku vietu.
 • Komandu kopvērtējums netiek izdalīts atsevišķi vīriešiem un sievietēm.
 • Komandu vērtējums bērnu sacensībās tiek noteikts, saskaitot četras augstākās izcīnītās vietas no vienas komandas dažādās vecuma grupās.

 

Vispārīgie noteikumi:

 • Organizatori nav atbildīgi par sacensību nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
 • Katrs dalībnieks, reģistrējoties sacensībām un veicot apmaksu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai.
 • Sacensības notiek saskaņā ar UCI (SRS – Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības) noteikumiem.
 • Riteņbraukšanai paredzētas aizsargķiveres obligātas, uz aizsargķiveres aizliegts piestiprināt jeb kādus cietus priekšmetus (video kameras utt.)
 • Braucot ar neaiztaisītu aizsargķiveri vai bez tās, dalībnieks tiks diskvalificēts.
 • Aizliegts piedalīties ar velosipēdu, kurš nav tehniskā kārtībā un nav paredzēts braukšanai pa ielām. Velosipēdam jābūt aprīkotam ar bremzēm. Sacensību tiesneši, izvērtējot velosipēda stāvokli, var aizliegt piedalīties dalībniekam sacensībās.
 • Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par dalībniekiem, kuri neiekļaujas trašu veikšanas noteiktajā limitā.
 • Sacensību organizatori nekādā mērā nav atbildīgi par dalībniekiem, kuri dodas distancē bez reģistrācijas un organizatoru piekrišanas.
 • Dalībniekiem, atrodoties trasē, jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi.
 • Par nesaskaņotas reklāmas izvietošanu sacensību norises vietā, naudas sods 10 000 EUR.
 • Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga vai reklāmas aktivitātēm.
 • Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
 • Par patvaļīgu numura izgatavošanu sods – rezultāta anulēšana.
 • Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiks diskvalificēts.
 • Par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā tiek piemērots sods: diskvalifikācija.
 • Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībniekam tiek fiksēts pēdējais šķērsošanas laiks un attiecīgā vieta.
 • Sacensībās var tikt veikta dopinga kontrole.
 • Sacensību dalībnieki distances veikšanas laikā ar savu darbību nedrīkst ietekmēt citus sacensību dalībniekus un to rezultātus.
 • Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām informācijas teltī.

 

Dalībnieku ievērībai:

 • Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.
 • Provizoriskie rezultāti tiek publicēti sacensību dienas vakarā www.maratoni.lv.
 • Pēc pretenziju, neprecizitāšu izvērtēšanas, apstiprinātie rezultāti tiek publicēti 1 nedēļu pēc sacensībām.
 • Pretenzijas par rezultātiem jāiesūta uz e-pastu: sport@alphabaltic.lv ne vēlāk kā nedēļu pēc sacensībām!

 

 

Sacensību atbalstītāji